27 października 1903 r. urodził się rozwadowski Żołnierz Wyklęty – Józef Ciołkosz ps. „Konar”

©Fundacja KEDYW

Józef Ciołkosz ps. „Konar”

ur. 27.10.1903 – zm. 02.21.1974

Urodził się 27 października 1903 roku w Rozwadowie (dzisiejsza dzielnica Stalowej Woli). Z zawodu malarz. W wieku 16 lat wstąpił na ochotnika do wojska by walczyć w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Był żołnierzem 238 pułku piechoty. Walczył w obronie Lwowa oraz w wyprawie Józefa Piłsudzkiego na Kijów.

W okresie międzywojennym był współwłaścicielem znanej rozwadowskiej firmy malarsko-lakierniczej „Ludwik Ciołkosz i Syn”, którą prowadził z ojcem. Był aktywnym członkiem rozwadowskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Działalność konspiracyjna

W 1941 roku wstąpił do rozwadowskiej placówki Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) o kryptonimie „Wilcze Łyko”, po scaleniu z Armią Krajową pozostaje aktywnym żołnierzem tej placówki aż do rozwiązania AK. Na placówce AK „Wilcze Łyko” pełnił obowiązki dowódcy plutonu o kryptonimie Az-A (miasto Rozwadów). Komendantem placówki „Wilcze Łyko” był jego szwagier Józef Kruczkiewicz (Wachsman) ps. „Wolski”, a łączniczką jego siostra Helena Ciołkosz-Kruczkiewicz ps. „Wrzos”, „Wolska”. Mieszkał w rozwadowskim Rynku (dawny nr 49), jego mieszkanie było jednym z dwóch punktów w których przechowywano broń dla rozwadowskiej placówki AK „Wilcze Łyko”.

Aresztowanie

22 grudnia 1947 roku został aresztowany przez UB za przynależność do WiN (Wolność i Niezawisłość). 8 czerwca 1948 roku wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie został skazany na 8 lat więzienia. Wyrok odsiadywał w Rzeszowie i we Wronkach. Na mocy amnestii po 4 latach więzienia został zwolniony.

Zmarł 21 lutego 1974 roku. Osierocił córkę, trzech synów i żonę. Spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Rozwadowie.

©Fundacja KEDYW

Józej Ciołkosz ps. „Konar” z żoną, córką i synami. (fot. Karol Karbarz)

Cześć Jego Pamięci!

MW

Oprac. na podstaw. „Rozwadów Nad Sanem i Charzewice w konspiracji antyniemieckiej i antysowieckiej” – M. Rehorowskiej.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *