Tadeusz Zakrzewski ps. „Lewy” – rozwadowski „Żołnierz Wyklęty”, zapomniany Bohater

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Fundacja KEDYW przypomina o naszych lokalnych stalowowolskich Bohaterach poprzez przygotowane publikacje i okolicznościową wystawę pt „Żołnierze Niezłomni w rejonie Nadsańskim”, którą można oglądać od 1 – 10 marca w Miejskim Domu Kultury.

Dodatkowo wczorajszego dnia wraz zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej „Partyzant” oraz Fundacją „Przywróćmy Pamięć” upamiętniliśmy zapomnianego Bohatera i „Żołnierza Wyklętego” Tadeusza Zakrzewskiego ps. „Lewy”. Przy jego grobie na rozwadowskim Cmentarzu Parafialnym zakopaliśmy pamiątkowy krzyż z tabliczką przypominającą o jego męczeńskiej śmierci którą doznał walcząc w antykomunistycznej konspiracji.

Tadeusz Zakrzewski był Komendantem rozwadowskiej Placówki antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Urodził się w Rozwadowie, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli. Był synem Edwarda właściciela małego rozwadowskiego młyna. 3 lutego 1946 został postrzelony przez funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa (UB) podczas potyczki z funkcjonariuszami UB w okolicy rozwadowskiego rynku. Zmarł następnego dnia. Spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Rozwadowie.

Cześć Jego Pamięci!

 

MW/Fundacja KEDYW