Misja Fundacji

21 Kwietnia 2016 roku na mocy aktu fundacyjnego powołana została przez Marka Wróblewskiego Fundacja KEDYW. Zasadniczym celem powołania do życia fundacji była potrzeba uratowania przed dalszą degradacją przedwojennej kamienicy zwanej „Górką” w Stalowej Woli – Rozwadowie. W tym historycznym obiekcie przed II wojną światową funkcjonowała sala teatralna oraz kino, a następnie w czasie niemieckiej okupacji II wojny światowej, ulokowano na strychu tajną bazę Kedywu Obwodu Nisko-Stalowa Wola Armii Krajowej, czyli komórkę kierownictwa elitarnych oddziałów sabotażowo-dywersyjnych AK.

Drugim zasadniczym celem powołania fundacji było utworzenie w tym historycznym obiekcie pierwszego w Polsce Muzeum Kedywu, ze stałą ekspozycją w oryginalnym pomieszczeniu Kedywu, które tam ocalało, i które jak się okazuje jest jedynym takim pozostałym po AK w Polsce.

Po części pierwsze zamierzone cele są już realizowane. Dzięki staraniom Fundacji, od dnia 8 maja 2017 r. Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej w Stalowej Woli-Rozwadowie znajduje się na liście placówek muzealnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i posiada status muzeum „w organizacji”. Oficjalny proces tworzenia i działalności naszego Muzeum jest więc już rozpoczęty.

Na dzień dzisiejszy nasze Muzeum funkcjonuje jedynie wirtualnie w internecie. Na naszym portalu kedyw.pl kilka razy w tygodniu publikowane są informacje, artykuły i biogramy żołnierzy Armii Krajowej, które w przyszłości staną się częścią ekspozycji Muzeum. W chwili obecnej Fundacja KEDYW jest na etapie pozyskiwana funduszy na remont wspomnianej historycznej siedziby, gdzie w przyszłości będzie działać już w pełni Muzeum Kedywu.

Ponadto, powołanie Fundacji KEDYW miało trzecią zasadniczą misję: tj. zadbanie o etos Armii Krajowej w Stalowej Woli. W tym celu ustalone zostały następujące cele statutowe, które od pierwszego dnia sukcesywnie wypełniamy i prowadzimy, a są to:

  • Aktywna ochrona dziedzictwa Kedywu Armii Krajowej Obwodu Nisko – Stalowa Wola, rozwadowskiej placówki AK „Wilcze Łyko” oraz stalowowolskiej AK.

  • Aktywna ochrona Historycznej „Górki”, oryginalnej siedziby Kedywu Armii Krajowej Obwodu Nisko – Stalowa Wola.

  • Krzewienie i podtrzymywanie histori konspiracyjnej Armii Krajowej Obwodu Nisko-Stalowa Wola.

  • Prowadzenie działalności naukowo – badawczej o Kierownictwie Dywersji Armii Krajowej.

  • Prowadzenie działań mających na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytków archeologicznych Armii Krajowej.

  • Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat Armii Krajowej i walk partyzanckich w II Wojnie Światowej na terenie obwodu Nisko-Stalowa Wola AK.

  • Integracja środowisk pasjonatów historii i militariów II Wojny Światowej.

  • Wychowywanie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i w poszanowaniu tradycji Narodu Polskiego.


Zarząd Fundacji KEDYW: 

Marek Wróblewski – prezes zarządu
Pasjonata i badacz historii stalowowolskiej AK. Publicysta portalu kedyw.pl i kolekcjoner militariów wojsk alianckich.

Mariusz Szeferski – wiceprezes
Żołnierz Wojska Polskiego, rekonstruktor, kolekcjoner militariów.


Wolontariusze Fundacji i Muzeum:

Karol Karbarz – kurator wystaw
Historyk, regionalista, kolekcjoner, znawca Rozwadowa.

Dariusz Krasoń – dział oręża/archiwum
Znawca broni i militariów, rekonstruktor, kolekcjoner militariów.

Mikołaj Fołta – dział medialny
Reżyser, producent filmowy i telewizyjny, publicysta portalu kedyw.pl i kolekcjoner.


Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (w organizacji) obecnie poszukuje eksponatów do zbiorów muzeum. Jeśli posiadasz dokumenty, fotografie, militaria lub inne rzeczy związane z żołnierzami Armii Krajowej i chciałbyś je podarować do przyszłych zbiorów to prosimy o pilny kontakt pod nr tel. 722-333-960 lub mailowo na adres muzeum@kedyw.pl