Misja Fundacji

21 Kwietnia 2016 roku na mocy aktu fundacyjnego powstała Fundacja KEDYW. Zasadniczym celem fundacji jest ratowanie i wyremontowanie historycznej kamienicy zwanej “Górką” – okupacyjnej siedziby rozwadowskiego Kedywu Armii Krajowej Obwodu “Niwa” (Nisko-Stalowa Wola). Ten elitarny oddział Armii Krajowej funkcjonował na strychu kamienicy podczas niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej.

Drugim celem fundacji jest utworzenie i prowadzenie Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej ze stałą ekspozycją w oryginalnym pomieszczeniu Kedywu, prawdopodobnie jedynego tego typu lokalu Kierownictwa Dywersji AK w skali krajowej.

Dodatkowo prowadzimy:

  • Aktywną ochronę dziedzictwa rozwadowskiego Kedywu Armii Krajowej, rozwadowskiej placówki AK “Wilcze Łyko” oraz stalowowolskiej AK.

  • Aktywną ochronę Historycznej “Górki”, oryginalnej siedziby rozwadowskiego Kedywu.

  • Krzewienie i podtrzymywanie histori konspiracyjnej Armii Krajowej Obwodu “Niwa” (Nisko-Stalowa Wola).

  • Prowadzenie działalności naukowo – badawczej o Kierownictwie Dywersji Armii Krajowej.

  • Prowadzenie działań mających na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytków archeologicznych Armii Krajowej.

  • Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat Armii Krajowej i walk partyzanckich w II Wojnie Światowej na terenie Obwodu “Niwa”.

  • Integracja środowisk pasjonatów historii i militariów II Wojny Światowej.

  • Wychowywanie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu i w poszanowaniu tradycji Narodu Polskiego.


Zarząd Fundacji KEDYW:

Marek Wróblewski – Prezes zarządu. Kolekcjoner militariów wojsk alianckich.

Karol Karbarz – Członek zarządu. Historyk, regionalista, kolekcjoner, znawca Rozwadowa.

Dariusz Krasoń – Czlonek zarządu. Znawca broni palnej i militariów, kolekcjoner, rekonstruktor.


Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (w organizacji) obecnie poszukuje eksponatów do zbiorów muzeum. Jeśli posiadasz dokumenty, fotografie, militaria lub inne rzeczy związane z żołnierzami Armii Krajowej Stalowej Woli i okolic i chciałbyś je podarować do przyszlych zbiorów to prosimy o pilny kontakt pod nr tel. 722-333-960 lub mailowo na adres muzeum@kedyw.pl