Sprawozdania z działalności Fundacji KEDYW

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach, Fundacja KEDYW składa Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego corocznie sprawozdanie ze swojej działalności. Zgodnie z prawem sprawozdania za rok poprzedni sporządzane są i wysyłane do ministra do końca roku bieżącego.


– Sprawozdanie za rok 2019 – w przygotowaniu
Sprawozdanie za rok 2018
Sprawozdanie za rok 2017
Sprawozdanie za rok 2016