Wesprzyj powstające Muzeum Kedywu! Potrzebujemy twojej pomocy!

Drodzy Rodacy,

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośba o udzielenie nam wsparcia w budowie pierwszego w Polsce Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej. Muzeum powstaje z inicjatywy członków i wolontariuszy Fundacji KEDYW, którzy tworzą to dzieło w czynie społecznym, nie pobierając wynagrodzenia.

Co robimy

W kwietniu 2016 r. powstała Fundacja KEDYW, wtedy też został jej podarowany przez fundatora historyczny obiekt (na siedzibę Muzeum), w którym znajdowała się tajna baza Kedywu Armii Krajowej. Następnie złożony został wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o pozwolenie na utworzenie w obiekcie w.w. muzeum. Po wypracowaniu stosownej dokumentacji, takie pozwolenie zostało przyznane Fundacji i od 8 maja 2017 r. Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (w organizacji) znajduje się w wykazie muzeów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego co oznacza, że jest już oficjalnie placówką muzealną w organizacji.

Kolejny etap

Obecnie przechodzimy do najtrudniejszego etapu, czyli do remontu historycznej siedziby Muzeum i jej wykończenie. Zanim jednak nastąpi remont musimy zgromadzić wystarczającą ilość środków, których na dzień dzisiejszy nie posiadamy. Obecnie ubiegamy się o dotacje z funduszy ministerialnych oraz funduszy EU na przeprowadzenie większość remontów. Na dzień dzisiejszy nie zostały nam jeszcze przydzielone żadne dofinansowanie i nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia finansowego z żadnej państwowej instytucji. Oprócz wspomnianych dotacji, potrzebujemy wsparcia i pomocy zwykłych obywateli, bo dofinansowanie (jeśli uda się pozyskać) nie będzie pokrywało w 100% całego dzieła, więc różnica będzie musiała być przez nas pokryta. Prosimy zatem o wsparcie tego dzieła ratującego niezwykłą historię Armii Krajowej.

Przyszłość

Placówka Muzeum po jej stworzeniu pozostanie działalnością non-profit, więc będzie i wyłącznie służyć społeczeństwu Stalowej Woli i wszystkim Polakom chcącym je odwiedzać. Dlatego prosimy i zachęcamy wszystkich o wsparcie, to jest nasze wspólne dzieło!

Zwracamy się też do wszystkich osób, firm i instytucji, którym sprawy Armii Krajowej są bliskie serca. Bardzo prosimy w wsparcie tej niezwykle ważnej dla historii Polski inicjatywy. Historyczna siedziba przyszłego Muzeum to jedyne takie znane miejsce w Polsce, więc musimy je wspólnie ratować! Prosimy wesprzyj naszą działalność!

Darowizny na budowę Muzeum prosimy przekazywać na konto Fundacji KEDYW poniżej:

Konto bankowe: SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy

Nr konta: 05 9430 0006 0046 7597 2000 0001

KOD SWIFT: POLUPLPR


Można również wesprzeć bezpiecznie kartą płatniczą przez system płatności PayPal klikając na przycisk poniżej:


Fundacja KEDYW jest organizacją non-profit ubiegającą się o status Organizacji Pożytku Publicznego. Zarząd fundacji oraz wspierający ją wolontariusze realizują statutowe cele fundacji w ramach nieodpłatnej działalności, nie pobierając wynagrodzenia. Zatem każdy przekazany grosz dla Fundacji wspiera bezpośrednio remont Historycznej „Górki” i budowę Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej.

Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć budowę Muzeum – bardzo dziękujemy!

Zarząd Fundacji KEDYW