16 grudnia 1907 r. urodził się prof. Wacław Górski – niezłomny żołnierz stalowowolskiej AK i WiN

Wacław Górski urodził się 16 grudnia 1907 r. we wsi Żabno pow. Tarnobrzeski. Był synem Anny i Jana. Jego rodzice byli ludźmi, dla których wiara i miłość do Ojczyzny stanowiły naczelne wartości. Miłość do ludzi i patriotyzm, który zaszczepili młodemu Wacławowi rodzice pozostał z nim przez całe życie. W 1920 r. ukończył szkołę podstawową w Żabnie. 27 maja 1927 r. zdał egzamin dojrzałości w Seminarium Nauczycielskim w Rudniku…

8 grudnia 1900 r. urodził się dr Hieronim Krasoń – żołnierz i lekarz rozwadowskiej AK

Dr Hieronim Krasoń urodził się 8 Grudnia 1900 r. w Charzewicach, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli. Szkołę powszechną ukończył w Rozwadowie, a następnie gimnazjum w Nisku. Jako student I-go roku studiów lekarskich, w 1918 r. wstąpił w szeregi obrońców Lwowa. Podczas walk w konflikcie z Ukraińcami został lekko rany. W szpitalu polowym spotkał księżną Karolinę Lubomirską…

1 grudnia 1921 r. urodził się Stanisław Sołtys – „Cichociemny” spadochroniarz i były dowódca rozwadowskiego Kedywu

Podporucznik Stanisław Sołtys urodził się w Warszawie 1 grudnia 1921 roku. Syn Jadwigi i Miłosza, legionisty i późniejszego żołnierza wywiadu Armii Krajowej (AK). Pochodził z rodziny patriotycznej o tradycjach nauczycielskich. Pod koniec lat dwudziestych, rodzina Sołtysów przeniosła się na Śląsk z podwarszawskiego Sulejówka. W 1937 r. ukończył gimnazjum ogólnokształcące w Katowicach…

29 listopada 1910 r. urodził się Ryszard Śliżyński ps. „Skowron”, „Bystry” – były komendant obwodu Nisko-Stalowa Wola AK

Podporucznik Ryszard Śliżyński urodził się w Brześciu nad Bugiem, był synem Ryszarda i Apolonii z d. Czarneckiej. Z wykształcenia był technikiem budowlano-drogowym. Pracował w Ministerstwie Komunikacji, a następnie w kierownictwie budowy gmachu dyrekcji PKP i kolonii mieszkalnej w Chełmie. Od Czerwca 1933 roku do maja 1938 roku pracował przy przebudowie Warszawskiego…

50. rocznica śmierci ks. prałata Józefa Skoczyńskiego ps. „Juliusz” – kapelana stalowowolskiej AK

Ks. prałat Józef Skoczyński urodził się 6 Marca 1903 r. w Rymanowie koło Sanoka na Podkarpaciu. Ukończył gimnazjum w Sanoku. W 1921 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie 29 czerwca 1925 r. przyjął Święcenia kapłańskie z rąk biskupa Anatola Nowaka. W latach 1925 – 1929 był wikariuszem w Grodzisku, a następnie do 1932 r. wikarym i administratorem parafii w Dobromilu. W 1932 r…

5 listopada 1977 r. odszedł Karol Cacaj ps. „Orzech” – żołnierz rozwadowskiej AK

Karol Cacaj urodził się 18 sierpnia 1893 r. w Rozwadowie. Pochodził z wielodzietnej rodziny, był jednym z trzynaściorga dzieci Franciszki i Józefa Cacaja z Rozwadowa. W okresie między wojennym był Policjantem oraz Radnym Miejskim w rozwadowskim magistracie. Tuż przed wojną w maju 1939 r. kandydował do Rady Miejskiej Rozwadowa z ramienia Komitetu Chrześcijańskiego…

27 października 1903 r. urodził się Józef Ciołkosz ps. „Konar” – niezłomny rozwadowskiej AK i WiN

Józef Ciołkosz urodził się 27 października 1903 roku w Rozwadowie, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli. Z zawodu malarz był malarzem. W wieku 16 lat wstąpił na ochotnika do wojska by walczyć w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Był żołnierzem 238 pułku piechoty Wojska Polskiego. Walczył w…

14 października 1946 r. komuniści zabili Tadeusza Gajdę ps. „Tarzan” – dowódcę oddziału NZW „Tarzana”

Kapitan Tadeusz Gajda urodził się w Charzewicach, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli w patriotycznej rodzinie urzędnika pocztowego. Był synem Józefa i Marii z Łuczaków. W latach 30-tych XX wieku rodzina Gajdów przeprowadziła się do Niska. Do września 1939 r. ukończył 4 klasy gimnazjum…

13 października 1944 r. w Warszawie zginął Ryszard Śliżyński ps. „Skowron” były Komendant Obwodu Nisko – Stalowa Wola AK

ppor. Ryszard Śliżyński ps. „Skowron”, „Bystry” ur. 29 listopada 1910 r. – zm. 13 października 1944 r. Podporucznik rezerwy Wojska Polskiego Żołnierz AK, były komendant obwodu Nisko – Stalowa Wola Uczestnik Powstania Warszawskiego Podporucznik Ryszard Śliżyński urodził się w Brześciu nad Bugiem, był synem Ryszarda i Apolonii z d. Czarneckiej. Z wykształcenia był technikiem budowlano-drogowym. Pracował w Ministerstwie […]