20 sierpnia 2000 r. odszedł Stanisław Puchalski ps. „Kozak” – partyzant oddz. NOW-AK „Ojca Jana”

(fot. Dionizy Garbacz) Stanisław Puchalski ps. „Kozak” ur. 21 września 1920 r. – zm. 20 sierpnia 2000 r. Żołnierz Partyzanckiego Oddziału NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka Stanisław Puchalski urodził się 21 września 1920 r. w USA na przedmieściach Nowego Jorku w mieście Garfield w stanie New Jersey. Był synem Franciszka Puchalskiego i Anny z domu […]

13 sierpnia 1944 r. ekshumancja Zygmunta Kajzera ps. „Mały” – żołnierza Kedywu

Zygmunt Kajzer ps. „Mały” 16 czerwa 1923 r. – 8 lipca 1944 r. Żołnierz Kedywu Obwodu Nisko – Stalowa Wola 13 sierpnia 1944 r. został ekshumowany i przeniesiony z Niska do Stalowej Woli Zygmunt Kajzer ps. „Mały”. Był dowódcą patrolu dywersyjnego rozwadowskiego Kedywu Armii Krajowej i jednym z pięciu żołnierzy Kedywu znajdujących się w siedzibie Kedywu w tzw. „Górce” […]

11 sierpnia 1904 r. urodził się niezłomny Rudolf Golik ps. „Zagłoba” – żołnierz rozwadowskiej AK, WiN

Rudolf Golik ps. „Zych”, „Zagłoba” ur. 11 sierpnia 1904 r. – zm. 5 czerwca 1972 r. Żołnierz ZWZ, AK Rozwadów, WiN Urodził się 11 sierpnia 1904 r. Rodzina jego pochodziła z Pilchowa k. Stalowej Woli. Był żonaty miał dwóch synów Ryszarda i Wojciecha. Mieszkał w Charzewicach (dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli) przy ul. Lipowej, gdzie do […]

9 sierpnia 1945 r. NOW likwiduje konfidenta Stanisława Prajsa – byłego żołnierza stalowowolskiej AK

(fot. myheritage.pl) Stanisław Prajs ps. „Pirat” ur. 18 czerwca 1923 r. – zm. 9 sierpnia 1945 r. Żołnierz stalowowolskiej AK, oddz. part. „Kmicica” Jana Orła, oddz. part. NOW „Majki” Stanisława Pelczara. Zlikwidowany za współpracę z Gestapo. Stanisław Prajs ps. „Pirat” urodził się 18 czerwca w 1923 r. w Turzanach koło Inowrocławia. Był synem Bolesława i […]

7 sierpnia 1926 r. urodził się Kazimierz Mioduszewski ps. „Powolny” – niezłomny żołnierz stalowowolskiej AK

7 sierpnia 1926 r. urodził się „Żołnierz Niezłomny” Kazimierz Mioduszewski ps. „Powolny”, który w brawurowej akcji zastrzelił przed budynkiem Urzędu Bezpieczeństwa (UB) szefa stalowowolskiego UB Ernesta Śliwińskiego. Podczas próby ucieczki zostaje zastrzelony przez funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej (MO). Kazimierz Mioduszewski ps. „Powolny” urodził się 7 sierpnia 1926 r. w Warszawie. Syn Bolesława i Emili. Przed wojną […]

20 lipca 1999 r. odszedł Józef Jasiński ps. „Zenit” – żołnierz XI Dywizji Strzelców Karpackich AK

kpt. Józef Jasiński ps. „Zenit” ur. 25.12.1924 r. – zm. 20.07.1999 r. Dowódca wywiadu i kontrwywiadu XI Dywizji Strzelców Karpackich AK, Dowódca placówki „Cyrenajka”, „61”, „56”, „Korea” AK Kałusz Kapitan Józef Jasiński urodził się 25 grudnia 1924 r. we wsi Podmichale w województwie Stanisławowskim na Kresach wschodnich. Był synem Jana i Marii z d.Tymek. W […]

Gorący lipiec 1944

18 maja 1944 roku niemieckie gestapo natrafiło na bazę akowskiego Kierownictwa Dywersji (Kedyw) zwaną „Górką”. W potyczce zginęło dwóch akowców, oficer dywersji obwodu a zarazem dowódca Kedywu Stanisław Bełżyński i Stanisław Szumielewicz. W ręce gestapowców dostało się wiele materiałów archiwalnych, piśmiennych i innych, które pozwalały na rozpracowanie, przynajmniej w części, podziemia antyniemieckiego w obwodzie niżańsko […]

Upamiętnienie bunkra Andrzeja Kiszki ps. „Dąb” – jednego z ostatnich Żołnierzy Wyklętych

Aresztowanie Andrzeja Kiszki przez UB w bunkrze pod Ciosmami 31 grudnia 1961 r. (fot. kielce.zznsz.pl) Zarząd Koła Obwodu Nisko – Stalowa Wola Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przyjął w swoim planie działania podjęcie starań o upamiętnienie i opisanie miejsc, do tej pory pomijanych, związanych z działalnością niepodległościową na terenie powiatów niżańskiego i stalowowolskiego. Dzięki pomocy […]

12 lipca 1944 r. zginął Józef Żmija ps. „Hindus” – żołnierz oddz. NOW-AK „Ojca Jana”

(fot. Stanisław Puchalski) Józef Żmija ps. „Hindus” ur. 13 lutego 1923 r. – zm. 12 lipca 1944 r. Żołnierz partyzanckiego oddziału NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka Józef Żmija urodził się 13 lutego 1923 r. w Suchej, w dzisiejszym województwie śląskim. Był synem Józefa i Anieli z d. Dyduch. Przed wojną był harcerzem. W 1938 r. […]

8 licpca 1944 r. Niemcy zabili Zygmunta Kajzera ps. „Mały” – żołnierza rozwadowskiego Kedywu

(fot. Dionizy Garbacz) Zygmunt Kajzer ps. „Mały” ur. 16 czerwca 1923 r. – zm. 8 lipca 1944 r. Żołnierz Kedywu AK Obwodu Nisko – Stalowa Wola 8 lipca 1944 r. Niemcy zabili w Nisku Zygmunta Kajzera ps. „Mały” – byłego dowódcę patrolu dywersyjnego rozwadowskiego Kedywu Armii Krajowej. Urodził się w Żyrardowie 16 czerwca 1923 roku. Syn Jana i […]