Muzeum w organizacji

Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej w Stalowej Woli-Rozwadowie

Z inicjatywy Fundacji KEDYW powstaje pierwsze w Polsce Muzeum Kedywu – elitarnego pionu dywersyjnego Armii Krajowej. Dzięki udzielonemu wsparciu stalowowolskich parlamentarzystów, samorządowców oraz rodzinom żołnierzy AK, w 2017 r. Fundacja KEDYW otrzymała od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwolenie na prowadzenie placówki muzealnej w budynku, w którym w czasie niemieckiej okupacji funkcjonowała baza Kedywu Armii Krajowej Obwodu Nisko-Stalowa Wola.
8 maja 2017 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisało do wykazu muzeów Muzeum Kedywu pod oficjalną nazwą „Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej w Stalowej Woli – Rozwadowie (w organizacji)”, co zakończyło pierwszy etap formowania muzeum i jednocześnie rozpoczęło jego oficjalne działanie.
Fundacja KEDYW – właściciel i zarządca Muzeum, jest obecnie na etapie pozyskiwania funduszy na przeprowadzenie remontu historycznej siedziby Muzeum na działalność Muzeum oraz Fundacji, która poza budową Muzeum Kedywu prowadzi działalność naukowo-badawczą o konspiracji antyniemieckiej i antykomunistycznej, upamiętnia ludzi i wydarzenia, a także edukuje poprzez publikacje i produkcje filmowe.
Fundacja KEDYW jest pozarządową organizacją „non-profit” tworzoną przez wolontariuszy działających w czynie społecznym. Powstające Muzeum jest owocem pracy ludzi dobrej woli, którzy nie pobierają wynagrodzenia oraz darczyńców. Naszym pragnieniem jest by ocalić i utrwalić niezwykłą historię Armii Krajowej, a w szczególności elitarnego Kierownictwa Dywersji AK tzw. “Kedywu”. Apelujemy zatem do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc i wsparcie tego dzieła.
Nr konta bankowego: 05 9430 0006 0046 7597 2000 0001

Historyczna „Górka” – siedziba powstającego Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej w Stalowej Woli – Rozwadowie.

 

Zarys planowanej działalności Muzeum:

• Ekspozycja stała w lokalu konspiracyjnym elitarnych oddziałów specjalnych Kierownictwa Dywersji w oryginalnym pomieszczeniu Kedywu, według scenerii opisanej przez partyzantów i żołnierzy AK.

• Wystawa eksponatów m.in. dokumentów i rekwizytów związanych z historią rozwadowskiego Kedywu Armii Krajowej, rozwadowskiej placówki „Wilcze Łyko” oraz stalowowolskiej AK.

• Wystawy przedstawiające żołnierzy Kedywu oraz żołnierzy obwodu Nisko-Stalowa Wola AK.

• Wystawa mundurów i ubiorów partyzanckich II wojny światowej.

• Wystawa broni i militariów II wojny światowej.

• Wystawa mundurów i militariów wojsk alianckich.

• Wystawa pojazdów II wojny światowej.

• Wystawy zbiorów prywatnych kolekcjonerów.

• Wystawy czasowe i plenerowe.

• Projekcje historycznych filmów w przedwojennej sali kinowo-teatralnej.

• Organizacja spotkań, koncertów i wydarzeń kulturalnych w przedwojennej sali kinowo-teatralnej.

• Organizacja rekonstrukcji historycznych ze współpracującymi grupami rekonstrukcyjnymi.

• Kawiarenka, biblioteka oraz sklepik z książkami i pamiątkami historycznymi.

Obecnie poszukujemy eksponatów do zbiorów muzeum. Jeśli posiadasz dokumenty, fotografie, militaria lub inne rzeczy związane z żołnierzami Armii Krajowej Stalowej Woli i okolic, to prosimy o pilny kontakt pod nr tel. 722-333-960 lub mailowo na adres muzeum@kedyw.pl