Premiera książki Romana Niwierskiego „KATYŃ. PRAWDA I ZAKŁAMANIE” 22 listopada w Stalowej Woli

W środę 22 listopada o godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbędzie się premiera i promocja najnowszej książki Romana Niwierskiego pt. „KATYŃ. PRAWDA I ZAKŁAMANIE”.

Promocja najnowszej książki autora Romana Niwiwerskiego odbędzie się w środę 22 listopada 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 10 w Stalowej Woli o godz. 18:00. Promocji książki towarzyszyć będzie wykład ks. prof. dr. hab. Stanisława Nabywańca z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ekspozycja Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Rzeszowie pt. „Katyń. Zbrodnia, która miała zostać zapomniana”.

Wydawcą książki jest Gmina Stalowa Wola. Premiera książki realizowana jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Patronat Honorowy nad premierą książki objęli Senator RP Janina Sagatowska, Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola oraz Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (w organizacji). Zapraszamy do uczestnictwa!

Katyń. Prawda i zakłamanie

„Tylko na prawdzie o postępowaniu państw, narodów i jednostek można budować pamięć, która nie pozwoli na relatywizację zbrodni i odpowiedzialności za ludobójstwo”.

Janusz Kurtyka

 

Zbrodnia Katyńska poraża swoją skalą, wymykającą się wszelkim, nawet najbardziej cynicznym i bezwzględnym próbom racjonalizacji. Najnowsza książka stalowowolskiego historyka, regionalisty Romana Niwierskiego zrealizowana została w ramach projektu wydawniczego Programu „Niepodległa” – obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Jest to z pewnością książka o wolności, poszanowaniu godności człowieka i jego praw oraz solidarności Narodu Polskiego wobec tej strasznej zbrodni. Autor przybliża Czytelnikom podstawowe wiadomości o tym bezprecedensowym ludobójstwie, jego genezie, a zarazem o procesie wieloletniej walki o ujawnienie prawdy na jego temat. Zawiera czterdzieści trzy biogramy ofiar Zbrodni Katyńskiej, tych Synów, którzy związani byli poprzez pracę, urodzenie z terenem obecnego dziś powiatem stalowowolskim.

„Katyń. Prawda i zakłamanie” Romana Niwierskiego jest swoistym hołdem oddanym najwartościowszym ojcom i synom Rzeczypospolitej. Byli obywatelami, którzy nie chcieli uznać narzuconych przez Związek Sowiecki zasad ideologicznych i układu politycznego, to znaczy likwidacji państwa polskiego. Zostali zamordowani, bo byli wierni Polsce i wartościom, w których ich wychowano. Niech ta kolejna książka o tej nieludzkiej zbrodni będzie wobec zamordowanych trwałym śladem ich życia i śmierci, oraz wyrazem stalowowolskiej solidarności wokół tej sprawy. Jesteśmy im to winni, zwłaszcza teraz, w obliczu zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania wolności i restytucji państwa polskiego. Przecież ofiary Zbrodni Katyńskiej to synowie o żołnierskim i obywatelskim rodowodzie. Często sięgał on walki o szkołę polską w okresie rewolucji 1905 roku, służby w Legionach, Polskiej Organizacji Wojskowej oraz formacjach wschodnich. Są to więc ludzie o niezwykle barwnych i dramatycznych życiorysach, zwłaszcza jeśli chodzi o lata 1914–21. Spoglądając przez pryzmat biografii i dokumentów na całe ich życie widać, że nie tylko kochali Polskę, ale nie wahali się poświęcić życie w jej obronie. Właśnie takie – może mniej popularne – spojrzenie na późniejszych więźniów Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa jest naszym zdaniem konieczne, by pamięć o nich jako ofiarach nie przytłumiła pamięci o krwi, którą przelali we wcześniejszych walkach, jak i o ich pracy dla Polski w okresie pokojowym.

Pamięć o nieludzkiej zbrodni, wciąż jeszcze nierozliczonej, woła o sprawiedliwość. Tylko prawda może wyzwalać i budować jedność między narodami. Nie zbuduje się przyszłości, jeżeli oprzemy ją na niedopowiedzianej przeszłości.


o autorze…

Pochodzi z pionierskiej rodziny założycieli Stalowej Woli

mgr. Roman Niwierski (fot. Mariusz Biel / Wydawnictwo SZTAFETA)

Magister historii Roman Niwierski urodził się w Stalowej Woli w 1972 r. Jest absolwentem studiów doktoranckich Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszwoskiego. Specjalizuje się w historii najnowszej, prowadząc badania z zakresu dziejów Kościoła w powojennej Polsce. Jest autorem wielu artykułów popularnonaukowych oraz publikacji. W latach 2007-2015 był nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie. W 2014-2015 był asystentem Sentator RP Janiny Sagatowskiej.

W 2007 r. został wyróżniony w prestiżowym konkursie Instytutu Pamięci Narodowej za „Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2007” za pracę pt. „Budownictwo sakralne w PRL-u na przykładzie budowy kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli”.

W 2016 r. opublikował książkę o tematyce sportowej opowiadającą historię stalowowolskiego boksu pt. „Stalowy Ring: Historia sekcji bokserskiej w Zakładowym Klubie Sportowym „Stal” Stalowa Wola w latach 1939-1977″.

Wnuk stryjeczny żołnierza Armii Krajowej

Historyk Roman Niwierski jest również wnukiem stryjecznym Zdzisława Kuziory – żołnierza Armii Krajowej stalowowolskiego Korpusu Zachodniego, który działał w Stalowej Woli podczas niemieckiej okupacji II wojny światowej i tu na tych terenach zginął rozstrzelany w niemieckiej egzekucji.

Zdzisław Kuzior urodził się w Sosnowcu w 1919 r. Był synem Jana i Zofii z d. Kaczmarska. W 1939 r. tuż przed wojną przybył z Krakowa do Stalowej Woli z dwoma braćmi: Wacławem i Bogusławem.  W sierpniu 1939 r. podjął pracę jako spawacz w Zakładach Południowych. Po wybuchu wojny udał się do rodzinnej miejscowości. W 1942 r. powrócił do Stalowej Woli i zatrudnił się ponownie w Zakładach Południowych, które Niemcy przemianowali na „Stahlwerke Braunschweig – Werk Stalowa Wola”.

W tym samym czasie wraz ze swymi kolegami Aleksandrem Chwastikowem i Zenonem Łabusiem, zaangażowali się w działalność antyniemiecką w organizacji pn. Korpus Zachodni, który w 1943 r. został scalony z Armią Krajową i zrzeszał ok. 30 członków przybyłych z zachodnich części II RP. Jako żołnierz stalowowolskiego Korpusu Zachodniego Armii Krajowej został zdekonspirowany i aresztowany 10 grudnia 1943 r. wraz z wieloma żołnierzami KZ podczas pracy na terenie zakładów. 22 grudnia 1943 r. zginął wraz z dziewięcioma żołnierzami KZ, którzy zostali rozstrzelani w drugiej z trzech egzekucji przeprowadzonych przez Niemców na żołnierzach stalowowolskiego KZ. Egzekucja miała miejsce w Woli Zarczyckiej koło Nowej Sarzyny. Po wojnie został ekshumowany i uroczyście pochowany w stalowowolskim Mauzoleum żołnierzy Armii Krajowej na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

Roman Niwierski jest aktywnym działaczem i członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola. Prywatnie jest pasjonatem sportu i dobrych książek.

MW/Fundacja KEDYW

Bibliografia: Archiwum Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (w organizacji), Relacja Romana Niwierskiego, Wydawnictwo SZTAFETA, Praca zbiorowa „ODDALI ŻYCIE POLSKĘ ŻOŁNIERZE I DOWÓDCY ARMII KRAJOWEJ OBWODU NISKO-STALOWA WOLA”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *