11 lutego 1896 r. urodził się Bolesław Buła – kolporter konspiracyjnego „Odwetu” w Stalowej Woli

Bolesław Buła

ur. 11 lutego 1896 r. – zm. 15 marca 1942 r.

Żołnierz Wojska Polskiego II RP
Kolporter konspiracyjnego pisma „Odwet” w Stalowej Woli


Bolesław Buła urodził się 11 lutego 1896 r. w Sosnowcu. Był synem Franciszka i Marianny z d. Bereżko. Od 1919  do 1924 roku służył w Wojsku Polskim II Rzeczpospolitej Polskiej. W 1919 walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Był żonaty, miał dwóch synów, Irmina i Bolesława.

Z zawodu był metalurgiem. Przed wybuchem II wojny światowej pracował w elektrowni w Częstochowie. W czerwcu 1939 r. przeprowadził się z rodziną do Stalowej Woli by podjąć pracę w nowo wybudowanych Zakładach Południowych – Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli, jako pomoc fachowa w walcowni. Po zajęciu przez Niemców Stalowej Woli porzucił pracę w ZP przemianowanych początkowo przez Niemców na  „Hermann Göring Werke – Stahlwerke Stalowa Wola GmBH”, a później na „Stahlwerke Braunschweig – Werk Stalowa Wola”. Pomimo wezwań przez niemieckiego okupanta do powrotu do pracy w okupowanych ZP, nie powracał do pracy. Dopiero w grudniu 1940 r. podjął na nowo pracę „Stahlwerke”.

Konspiracja i Aresztowanie

W czasię okupacji podją się pracy konspiracyjnej kolportująć konspiracyjne pismo tarnobrzeskich „Jedrusiów” pt. „Odwet”, które również wspomagał finansowo.

W marcu 1941 r. został aresztowany w Stalowej Woli przez Gestapo i wkrótce wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego „KL Auschwitz” do Oświęcimia. Do KL Auschwitz przybył 25 lutego 1942 r. i otrzymał numer obozowy 25220. Zginął w KL Auschwitz 15 marca 1942 r. W akcie zgonu sporządzonym w obozowym urzędzie stanu cywilnego jako oficjalną przyczynę zgonu podano Lungenödem bei Herzschwäche – obrzęk płuc przy osłabieniu serca.

Akt zgonu Bolesława Buły z KL Auschwitz (fot. Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)

Cześć Jego Pamięci!

 

MW / Fundacja KEDYW / MKDAK

Bibliografia: Archiwum Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (w organizacji), Dionizy Garbacz „Stalowa Wola 1937-1945”, Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

© COPYRIGHT 2016-2019 Fundacja KEDYW. Wszelkie Prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć lub filmów bez zgody Fundacji KEDYW zabronione!


Pierwsze w Polsce Muzeum Kedywu – elitarnego pionu dywersyjnego Armii Krajowej powstaje w czynie społecznym z inicjatywy Fundacji KEDYW. Nasza działalność opiera się na wolontariacie i darowiznach ludzi dobrej woli. Bez twojego wsparcia nie osiągniemy celu! WESPRZYJ NAS! 

Konto bankowe: SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy
Nr konta: 05 9430 0006 0046 7597 2000 0001
KOD SWIFT: POLUPLPR
Lub bezpiecznie kartą płatniczą przez system płatności PayPal