29-30 września 1942 r. Niemcy spacyfikowali pięć wsi na północnym Podkarpaciu w odwecie za pomoc partyzantom

W czasie niemieckiej okupacji, w lasach na północny wschód od Stalowej Woli działały liczne grupy i oddziały partyzanckie, które usilnie starali zlikwidować Niemcy. W tym celu we wrześniu 1942 r. Niemcy dokonali pacyfikacji kilku wsi, by wyczyścić teren z partyzantki, a wspomagającą ich ludność ukarać za udzielanie pomocy. W dwudniowej akcji, Niemcy spalili 4 wsie. Piąta uniknęła całkowitego zniszczenia dzięki niemieckiej mieszkańce, która stawiła się za polską ludnością. W pacyfikacjach zginęło 91 osób.

Pamięć o lipcu 1943 (Pacyfikacji północnego Podkarpacia)

9 lipca 1943 r. Niemcy rozpoczęli pacyfikować na szeroką skalę dzisiejsze północne Podkarpacie, wówczas woj. Lwowskie. W kilkudniowej akcji spacyfikowano kilkanaście wiosek, w których zginęło kilkaset osób. Akcja była częścią niemieckiej „Aktion Werwolf” zapoczątkowanej na Zamojszczyźnie w czerwcu 1943 r. Akcja ta miała na celu stworzenie „przestrzeni życiowej” dla Niemców na Zamojszczyźnie, dlatego wykonywano akcje pacyfikacyjne przyległych terenów by wyczyścić je z partyzantki i wyłapać ludzi do robót w Rzeszy.

24 czerwca 1943 r. niemiecki SS zamordował 19 członków ziemiańskiej rodziny Horodyńskich

W nocy z 24 na 25 czerwca 1943 r. niemiecki oddział Waffen SS wywodzący się z brygady kata Warszawy Oskara Dirlewangera, dowodzony przez SS-Sturmbannführera Ewalda Ehlersa, dokonał brutalnego mordu na rodzinie Horodyńskich w Zbydniowie koło Stalowej Woli. Mord zlecił okupacyjny zarządca majątku Lubomirskich z pobliskich Charzewic – Martin Fuldner. W mordzie zginęło 19 osób z rodziny oraz gości, którzy w tym czasie świętowali ślub młodej kuzynki Horodyńskich.

2 lutego 1944 r. Niemcy dokonali największej i najkrwawszej pacyfikacji na polskiej ziemi zabijając ok. 1300 Polaków. [WIDEO]

75 lat temu, Niemcy dokonali największej i najkrwawszej pacyfikacji na polskiej ziemi. 2 lutego 1944 r. niemieckie oddziały wymordowały około 1300 osób, w tym około 300 dzieci we wsiach Borów, Karasiówka, Szczecyn, Wólka Szczecka, Łążku Zaklikowskim i Łążku Chwałowskim – wioskach leżących na pograniczu woj. Lubelskiego i Podkarpackiego, ok. 30 km na północ od Stalowej Woli.