25 grudnia 1924 r. urodził się kpt. Józef Jasiński ps. „Zenit” – dowódca wywiadu i kontrwywiadu XI Dywizji Strzelców Karpackich AK

W Boże Narodzenie 1924 roku urodził się niezłomny kapitan Józef Jasiński ps. „Zenit”. W czasie niemieckiej okupacji dowodził wywiadem i kontrwywiadem XI Dywizji Strzelców Karpackich Armii Krajowej na Kresach wschodnich. Po wejściu Sowietów nie złożył broni i podjął dalszą walkę przeciwko komunistom, za co był prześladowany i więziony.

22 października 1995 r. odeszła Helena Mirecka-Matkowska ps. „Justynka”

Helena Mirecka ps. „Justynka” pochodziła z patriotycznej rodziny Mireckich. W czasie okupacji była łączniczką i kolporterem prasy podziemnej placówek Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) w Stalowej Woli i Jarosławiu, na dzisiejszym Podkarpaciu. Później skierowana do Warszawy była łączniczką władz Stronnictwa Narodowego z Komendą Główną Armii Krajowej podczas Powstania Warszawskiego. Po wojnie wyjechała do USA gdzie aktywnie działa w organizacjach patriotycznych, organizowała pomoc Polakom na Kresach Wschodnich i kierowała polskimi organizacjami.

28 lipca 1944 r. zginął Henryk Paterek ps. „Lew” – dowódca oddziału dywersyjnego NOW i AK

Henryk Paterek ps. „Lew” był żołnierzem żołnierzem Wojska Polskiego II RP, walczył we wrześniu ’39 z Niemcami. W czasie okupacji został dowódcą oddziału dywersyjnego Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), a później dowódcą patrolu dywersyjnego placówki Armii Krajowej w Zbydniowie w województwie Lwowskim (dziś woj. Podkarpackie).

20 lipca 1999 r. odszedł kpt. Józef Jasiński – dowódca wywiadu i kontrwywiadu XI Dywizji Strzelców Karpackich AK

Kapitan Józef Jasiński w czasie niemieckiej okupacji dowodził wywiadem i kontrwywiadem XI Dywizji Strzelców Karpackich Armii Krajowej na Kresach wschodnich. Na Kresach walczył z Niemcami i z ukraińską UPA, kilkakrotnie aresztowany i odbijany przez AK. Po wejściu Sowietów nie złożył broni i podjął dalszą walkę przeciwko komunistom, za co był prześladowany i więziony. Po 90-tym roku był jednym z twórców Związku Żołnierzy AK w Stalowej Woli i pierwszym prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Stalowej Woli.