27 sierpnia 2008 r. odszedł Dominik Horodyński – żołnierz Kedywu KG AK zgrupowania „Radosław”

Dominik Korczak Horodyński urodził się 24 lipca 1919 r. w Zbydniowie koło Stalowej Woli. Był synem Zbigniewa i Zofii z d. Gieczewicz. Miał młodszych braci Zbigniewa, Andrzeja i siostrę Annę. Pochodził z Ziemiańskiego rodu Horodyńskich. Jako młody chłopiec pierwsze nauki odbywał w domu w Zbydniowie od prywatnego nauczyciela. Egzaminy zdawał w szkole powszechnej w Zbydniowie oraz w Gimnazjum w Krakowie. W 1933 r. rozpoczął naukę w Warszawie u oo. Marianów na Bielanach […]

28 lipca 1944 r. zginął Henryk Paterek ps. „Lew” – dowódca oddziału dywersyjnego NOW i AK

Henryk Paterek ur. się 13 sierpnia 1913 r.  w Zbydniowie koło Stalowej Woli. Był drugim synem Józefa i Karoliny. W Zbydniowie ukończył 6 klas szkoły powszechnej. W latach 1933-1935 służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. Po powrocie z służby w K.O.P. pracował zawodowo jako krawiec w Zbydniowie. 28 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany do 2. Pułku Piechoty Legionów Wojska […]

20 lipca 1999 r. odszedł kpt. Józef Jasiński – dowódca wywiadu i kontrwywiadu XI Dywizji Strzelców Karpackich AK

Kapitan Józef Jasiński urodził się 25 grudnia 1924 r. we wsi Podmichale w województwie Stanisławowskim na Kresach wschodnich. Był synem Jana i Marii z d.Tymek. W latach 1936 – 1939 uczęszczał do Gimnazjum w Kałuszu. Od sierpnia 1939 r. do czerwca 1941 r. uczęszczał do sowiecko-ukraińskiej szkoły średniej, którą ukończył 6 czerwca 1941 r. otrzymując dyplom z bardzo dobrymi wynikami […]

18 czerwca 1940 r. – Niemcy zabili Jana Zatopiańskiego – jednego z twórców SZP i ZWZ w Stalowej Woli

Jan Antoni Zatopiański urodził się 24 czerwca 1906 r. w Łodzi. Był synem Walentego i Heleny Zatopiańskich. Był żonaty z Ireną, z którą miał syna Janusza oraz córkę Barbarę. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu. W czasie nauki w P.W.S.B.M w Poznaniu udzielał się w studenckiej organizacji samopomocy „Bratnia Pomoc”, w której pełnił funkcję członka zarządu […]

3 czerwca 1901 r. urodził się Dionizy Koman – założycieli SZP i pierwszy komendant ZWZ w Stalowej Woli

Dionizy Koman urodził się 3 czerwca 1901 r. w Łodzi. Był synem Józefa i Marii z d. Faf. Ukończył rosyjską szkolę przemysłową. W listopadzie 1918 r. wieku 17 lat jako harcerz Batalionu Harcerskiego brał udział w rozbrajaniu Niemców. Na początku 1919 r. został powołany do tworzącego się Wojska Polskiego II RP i przydzielony został do 32 pułku […]

9 kwietnia 1889 r. urodził się Wiktor Czarniecki – jeden z pierwszych stalowowolskich konspirantów II wś.

Wiktor Czarniecki urodził się 9 kwietnia 1889 r. w Irkucku na Syberii. Był synem zesłańców syberyjskich Juliana i Rozalii z d. Janusz. W Irkucku ukończył szkołę przemysłową po czym pojechał do Wilna gdzie ukończył Szkołę Handlową w 1909 r. Tego samego roku odbył służbę wojskową w carskiej Armii Imperium Rosyjskiego, a następnie w 1910 r. rozpoczął studia na politechnice i Komercyjnym Instytucie […]