22 listopada 1909 r. urodził się mjr. Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan” – komendant NOW-AK, NZW

Major Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan” był żołnierzem Wojska Polskiego II RP. W czasie niemieckiej okupacji był legendarnym dowódcą oddziału NOW-AK „Ojca Jana” i późniejszym komendantem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), początkowo w okręgu Rzeszów, a później w pomorskim XIII Okręgu NZW. W 1945 r. zwycięsko dowodził w największej bitwie z sowieckim NKWD i komunistami w tzw. „Bitwie pod Kuryłówką” koło Leżajska na Podkarpaciu.

30 września 1975 r. odszedł mjr. Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan” – dowódca NOW, AK i NZW

Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan” był żołnierzem Wojska Polskiego II RP. W czasie niemieckiej okupacji był legendarnym dowódcą oddziału NOW-AK „Ojca Jana” i późniejszym komendantem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), początkowo w okręgu Rzeszów, a później pomorskiego XIII Okręgu NZW. W 1945 r. zwycięsko dowodził największej bitwie z sowieckim NKWD i komunistami w tzw. „Bitwie pod Kuryłówką” koło Leżajska na Podkarpaciu.

30 lipca 1954 r. zginął Bolesław Usow ps. „Konar” – dowódca w NOW, AK i NZW

Bolesław Usow ps. „Konar” był żołnierzem Wojska Polskiego II RP. We wrześniu 1939 r. bronił Warszawy. W czasie niemieckiej okupacji był żołnierzem NOW i AK. W czerwcu 1944 r. dowodził oddziałem „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka podczas największej akcji przeciwpartyzanckiej na tzw. „Porytowym Wzgórzu”. Dzięki jego znajomości terenu zdołał wyprowadzić polskie i sowieckie oddziały z niemieckiej obławy. Zginął w wypadku drogowym potrącony przez pojazd wojskowy w niewyjaśnionych okolicznościach.

6 kwietnia 1913 r. urodził się Józef Grodecki ps. „Lech” – żołnierz WP i AK

Józef Grodecki ps. „Lech” był żołnierzem Wojska Polskiego II RP. W ’39 r. walczył w kampani wrześniowej. Po kapitulacji powrócił w rodzinne strony i zaczął działać w konspiracji. Po powołaniu Armii Krajowej wszedł w skład wywiadu strategicznego AK o krypt. „Wschód”, który funkcjonował na stacjach kolejowych Rozwadów-Tarnobrzeg-Sandomierz. Jako pracownik kolei podejmował dywersję, dzięki której uratowało się wielu jeńców i Żydów z niemieckich transportów, które przejeżdżały przez stację kolejową w Rozwadowie.

27 stycznia 1988 r. odszedł Józef Grodecki ps. „Lech” – żołnierz wywiadu strategicznego AK

Józef Grodecki ps. „Lech” był żołnierzem Wojska Polskiego II RP. W czasie kampani wrześniowej ’39 r. walczył z Niemcami na terenach województwa Lwowskiego (dzisiejsze Podkarpackie). Po kapitulacji powrócił w rodzinne strony i został żołnierzem Armii Krajowej. Jako pracownik kolei podjął pracę w wywiadzie strategicznym AK krypt. „Wschód”, który funkcjonował na stacjach kolejowych Rozwadów – Tarnobrzeg – Sandomierz.