6 lutego 2006 r. odszedł Jan Markut ps. „Wichura” – żołnierz NOW i AK, partyzant oddziału „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka

Jan Markut „Wichura” był w czasie niemieckiej okupacji żołnierzem AK i partyzantem oddziału NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka. Po wejściu Sowietów został aresztowany przez NKWD i skazany za przynależność do AK. Wywieziony na Syberię spędził 4 lata w sowieckich łagrach. Po ’90 r. był aktywnym członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła w Stalowej Woli. Przed śmiercią wydał książkę opowiadającą o jego działalności w AK i zesłaniu na Syberię pt. „Wspomnienia”.