28 października 1944 r. aresztowany został ostatni dowódca Kedywu AK obwodu Nisko-Stalowa Wola ppor. Tadeusz Socha ps. „Karol”

Podporucznik Tadeusz Socha ps. „Karol” był żołnierzem Wojska Polskiego w II RP. W czasie niemieckiej okupacji żołnierz Armii Krajowej. Aresztowany przez UB i przekazany NKWD. Skazany przez Trybunał Wojenny Armii Czerwonej na 8 lat więzienia za „wrogi stosunek do ZSRR”. Kary więzienia nie doczekał, 10 stycznia 1945 r. został zastrzelony przez funkcjonariuszy NKWD i zakopany w nieznanym do dziś miejscu.

13 października 1943 r. AK zlikwidowała Martina Fuldnera – odpowiedzialnego za mord ziemiańskiej rodziny Horodyńskich

76 lat temu, żołnierze warszawskich struktur Kedywu Armii Krajowej, wsparci przez lokalne oddziały AK wykonali wyrok Polskiego Państwa Podziemnego na niemieckim zarządcy majątku Lubomirskich w Charzewicach (dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli). Martin Fuldner został zlikwidowany za zlecenie mordu na rodzinie Horodyńskich w pobliskim Zbydniowie, w którym Niemcy zabili 19 osób. Wyrok na Fuldnerze wykonał ocalały w mordzie Zbigniew Horodyński ps. „Fredro”.

11 października 1990 r. zmarł Jerzy Łyżwa-Łyżwański ps. „Puchacz” – żołnierz oddziału AK Jana Orła „Kmicica”

Jerzy Łyżwa-Łyżwański ps. „Puchacz” był żołnierzem dyspozycyjnego oddziału AK Jana Orła „Kmicica” na dzisiejszym Podkarpaciu. Po wojnie napisał dwie książki, pierwszą o jego działalności konspiracyjnej w czasie niemieckiej okupacji, a drugą o jego szlaku przebytym po przymusowym wcieleniu do LWP. W pierwszej z nich opisał swój pobyt w Kedywie na tzw. „Górce” (naszym powstającym Muzeum). Do dziś jest to jeden z niewielu szczegółowych opisów wnętrza lokalu Kedywu AK, który znajduje się w budynku naszego Muzeum.

Między 22-24 września 1944 r. zginęłą Krystyna Bełżyńska ps. „Krystyna” – łączniczka AK, Powstaniec Warszawski

Krystyna Bełżyńska ps. „Krystyna” była łączniczką stalowowolskiej Armii Krajowej. Po śmierci męża, dowódcy Kedywu AK obwodu Nisko – Stalowa Wola, przedostała się do Warszawy. Tam została skierowana do Komendy Głównej AK. Walczyła w Powstaniu Warszawskim w zgrupowaniu „Leśnik”. W PW przeszła szlak bojowy od Woli do Starego Miasta. Zginęła w Powstaniu forsując Wisłę na starym mieście.

1 września 1916 r. urodziła się Krystyna Bełżyńska – łączniczka Kedywu, Powstaniec Warszawski

Krystyna Bełżyńska ps. „Krystyna” była łączniczką stalowowolskiej Armii Krajowej. Po śmierci męża, dowódcy Kedywu AK obwodu Nisko – Stalowa Wola, przedostała się do Warszawy. Tam została skierowana do Komendy Głównej AK. Walczyła w Powstaniu Warszawskim w zgrupowaniu „Leśnik”. W PW przeszła szlak bojowy od Woli do Starego Miasta. Zginęła w Powstaniu forsując Wisłę na starym mieście.

17 sierpnia 1913 r. urodził się Alojzy Holeksa – komendant stalowowolskiej NOW i KZ-AK

Alojzy Holeksa był w okresie międzywojennym żołnierzem Wojska Polskiego II RP. W czasie okupacji został pierwszym komendantem placówki Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) w Stalowej Woli. Po scaleniu z Armią Krajową został komendantem dywersyjnego Korpusu Zachodniego AK w Stalowej Woli. Zginał w grudniu 1943 r. w grupowej egzekucji żołnierzy KZ-AK w Stalowej Woli.