5 lutego 1912 r. urodził się Stanisław Korfel „Korski” – żołnierz Kedywu obwodu Nisko-Stalowa Wola

Stanisław Korfel ps. „Korski” był w okresie międzywojennym żołnierzem Wojska Polskiego II RP. Po niemieckiej agresji na Polskę walczył w podziemiu antyniemieckim, początkowo w Związku Walki Zbrojnej i następnie w Armii Krajowej Stalowej Woli. Po powołaniu pionu Kierownictwa Dywersji – tzw. „Kedywu” – został dowódcą jednego z plutonów Kedywu AK obwodu Nisko-Stalowa Wola.

W nocy z 26 na 27 stycznia 1943 r. został zrzucony do Polski „Cichociemny” Stanisław Sołtys ps. „Wójt”

Stanisław Sołtys był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i jednym z 316 elitarnych komandosów zwanych „Cichociemnymi”. Po aklimatyzacji w Polsce został skierowany do Kedywu Obwodu Nisko-Stalowa Wola, gdzie przez kilka miesięcy pełnił funkcję szefa Kedywu. W marcu ’44 r. przeniesiony do Kedywu w Mielcu. Aresztowany w obławie w maju ’44 r. został brutalnie torturowany i zabity w rzeszowskim więzieniu. Podczas tortur nie wydał nikogo.

22 stycznia 1943 r. Komendant Główny AK wydał rozkaz powołania Kedywu

22 stycznia 1943 r. Komendant Główny Armii Krajowej gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” powołał do życia elitarne oddziały Kierownictwa Dywersji tzw. „Kedyw”. Rozkaz nr 84 dowódcy Armii Krajowej o tytule „Uporządkowanie odcinka walki czynnej”, miał na celu uporządkowanie obecnych struktur sabotażu i dywersji oraz stworzyć nowy pion AK odpowiedzialny za kierowanie i wykonywanie sabotażu, dywersji i walki bieżącej przeciwko niemieckiemu okupantowi.

12 grudnia 1943 r. Niemcy rozstrzelali 10 żołnierzy Korpusu Zachodniego Armii Krajowej w Stalowej Woli

76 lat temu Niemcy rozstrzelali i zakopali w zbiorowym dole 10 żołnierzy dywersyjnego oddziału Korpusu Zachodniego Armii Krajowej w Stalowej Woli. Niemcy dokonali egzekucji w czasie konsekracji pierwszego stalowowolskiego kościoła, który pozwolili wcześniej przenieść polskiej ludności z pobliskiej wsi, gdzie budowali poligon dla Luftwaffe.

8 grudnia 1900 r. urodził się dr Hieronim Krasoń – lekarz AK Rozwadów

Dr Hieronim Krasoń jako ochotnik przyłączył do „Orląt Lwowskich” i walczył w obronie Lwowa. We wrześniu ’39 r. ochotnik Wojska Polskiego. W czasie okupacji żołnierz Armii Krajowej. W maju ’44 r. był świadkiem niemieckiej obławy na Kedyw AK obwodu Nisko-Stalowa Wola w Rozwadowie (dzisiejsza siedziba powstającego Muzeum Kedywu). Za pracę w medycynie od 1985 r. posiadał tytuł „Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola”.