Świąteczna obława na oddział NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka

Około 27-28 grudnia 1943 r. oddział partyzancki NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka znalazł się otoczony przez Niemców we wsi Graba na północnym Podkarpaciu. Niemcy zaatakowali gdy oddział świętował Boże Narodzenie i przygotowywał się do skromnego ślubu dowódcy. W potyczce z Niemcami zginęło 9 partyzantów, w tym 5 partyzantów pochodzących ze Stalowej Woli. W obławie Niemcy zabili 14 mieszkańców, wśród których było sześcioro dzieci. Po akcji spalili całą wieś.

22 listopada 1909 r. urodził się mjr. Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan” – komendant NOW-AK, NZW

Major Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan” był żołnierzem Wojska Polskiego II RP. W czasie niemieckiej okupacji był legendarnym dowódcą oddziału NOW-AK „Ojca Jana” i późniejszym komendantem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), początkowo w okręgu Rzeszów, a później w pomorskim XIII Okręgu NZW. W 1945 r. zwycięsko dowodził w największej bitwie z sowieckim NKWD i komunistami w tzw. „Bitwie pod Kuryłówką” koło Leżajska na Podkarpaciu.

30 września 1975 r. odszedł mjr. Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan” – dowódca NOW, AK i NZW

Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan” był żołnierzem Wojska Polskiego II RP. W czasie niemieckiej okupacji był legendarnym dowódcą oddziału NOW-AK „Ojca Jana” i późniejszym komendantem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), początkowo w okręgu Rzeszów, a później pomorskiego XIII Okręgu NZW. W 1945 r. zwycięsko dowodził największej bitwie z sowieckim NKWD i komunistami w tzw. „Bitwie pod Kuryłówką” koło Leżajska na Podkarpaciu.

20 sierpnia 2000 r. odszedł Stanisław Puchalski ps. „Kozak” – żołnierz oddziału NOW-AK „Ojca Jana”

Stanisław Puchalski ps. „Kozak” był żołnierzem partyzanckiego oddziału NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka. W ’44 r. po wejściu Sowietów aresztowany przez NKWD i wywieziony do sowieckich łagrów, po powrocie nękany przez komunistów. W czasie niemieckiej okupacji pomagał Żydom, za co w 2000 r. został uhonorowany tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

30 lipca 1954 r. zginął Bolesław Usow ps. „Konar” – dowódca w NOW, AK i NZW

Bolesław Usow ps. „Konar” był żołnierzem Wojska Polskiego II RP. We wrześniu 1939 r. bronił Warszawy. W czasie niemieckiej okupacji był żołnierzem NOW i AK. W czerwcu 1944 r. dowodził oddziałem „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka podczas największej akcji przeciwpartyzanckiej na tzw. „Porytowym Wzgórzu”. Dzięki jego znajomości terenu zdołał wyprowadzić polskie i sowieckie oddziały z niemieckiej obławy. Zginął w wypadku drogowym potrącony przez pojazd wojskowy w niewyjaśnionych okolicznościach.