22 października 1995 r. odeszła Helena Mirecka-Matkowska ps. „Justynka”

Helena Mirecka ps. „Justynka” pochodziła z patriotycznej rodziny Mireckich. W czasie okupacji była łączniczką i kolporterem prasy podziemnej placówek Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) w Stalowej Woli i Jarosławiu, na dzisiejszym Podkarpaciu. Później skierowana do Warszawy była łączniczką władz Stronnictwa Narodowego z Komendą Główną Armii Krajowej podczas Powstania Warszawskiego. Po wojnie wyjechała do USA gdzie aktywnie działa w organizacjach patriotycznych, organizowała pomoc Polakom na Kresach Wschodnich i kierowała polskimi organizacjami.

1 września 1916 r. urodziła się Krystyna Bełżyńska – łączniczka Kedywu, Powstaniec Warszawski

Krystyna Bełżyńska ps. „Krystyna” była łączniczką stalowowolskiej Armii Krajowej. Po śmierci męża, dowódcy Kedywu AK obwodu Nisko – Stalowa Wola, przedostała się do Warszawy. Tam została skierowana do Komendy Głównej AK. Walczyła w Powstaniu Warszawskim w zgrupowaniu „Leśnik”. W PW przeszła szlak bojowy od Woli do Starego Miasta. Zginęła w Powstaniu forsując Wisłę na starym mieście.

8 kwietnia 1887 r. urodził się Stanisław Eski – żołnierz ZWZ, AK i Powstaniec Warszawski

Stanisław Eski w 1938 r. przyjechał do pracy do nowo wybudowanych Zakładów Południowych – Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. W czasie niemieckiej okupacji pracował w okupowanych ZP-COP. Po wybuchu wojny początkowo działał w Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), a po powołaniu Armii Krajowej został oficerem broni w stalowowolskiej placówce AK. W 1943 r. zagrożony aresztowaniem przedostał się do Warszawy. W 1944 r. zginął w Powstaniu Warszawskim.

29 listopada 1910 r. urodził się Ryszard Śliżyński ps. „Bystry” – Komendant stalowowolskiej AK i Powstaniec Warszawski

29 listopada 1910 r. urodził się ppor. Ryszard Śliżyński ps. „Bystry”. Był jednym z organizatorów Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) w Stalowej Woli i późniejszym komendantem obwodu Nisko-Stalowa Wola Armii Krajowej. Zagrożony aresztowaniem przedostał się do Warszawy w kwietniu ’44 r. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Zginął w Warszawie kilka dni po zakończeniu Powstania.

29 listopada 1910 r. urodził się Ryszard Śliżyński ps. „Skowron”, „Bystry” – były komendant obwodu Nisko-Stalowa Wola AK

Podporucznik Ryszard Śliżyński urodził się w Brześciu nad Bugiem, był synem Ryszarda i Apolonii z d. Czarneckiej. Z wykształcenia był technikiem budowlano-drogowym. Pracował w Ministerstwie Komunikacji, a następnie w kierownictwie budowy gmachu dyrekcji PKP i kolonii mieszkalnej w Chełmie. Od Czerwca 1933 roku do maja 1938 roku pracował przy przebudowie Warszawskiego…

Ok. 22-24 września 1944 r. zginęła w Powstaniu Warszawskim Krystyna Bełżyńska – żołnierz KG AK i źona dowódcy rozwadowskiego Kedywu

Była łączniczką rozwadowskiej i stalowowolskiej Armii Krajowej. Po śmierci męża, dowódcy rozwadowskiego Kedywu Obwodu Nisko – Stalowa Wola uciekła do Warszawy, gdzie wstąpiła w szeregi warszawskiej Komendy Głównej AK, wkrótce została przydzielona do zgrupowania „Leśnik”, z którym walczyła w Powstaniu Warszawskim. W PW przeszła szlak bojowy od Woli do Starego Miasta poprzez…