5 października 1910 r. urodził się Bronisław Laba ps. „Lipiński” – żołnierz rozwadowskiej AK

Bronisław Laba urodził się 5 października 1910 roku w Charzewicach, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli. Był synem Marcina i Marii z Mierzwów. Miał trzy siostry Józefę, Stanisławę i Zofię. Szkołę podstawową ukończył w Rozwadowie. 25 marca 1930 roku ukończył kurs w Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej w Maczkach (dzisiejsza dzielnica Sosnowca). W latach 1932 -1934 odbywał służbę…

25 kwietnia 1940 r. sprawozdanie nr 1 rozwadowskiej placówki „Wilcze Łyko”

Przedwojenny herb miasta Rozwadów, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli Choć jeszcze nie skapitulowały wszystkie polskie oddziały w walce z niemieckim najeźdźcą we września 1939 roku, to już w całej Polsce zaczęły się formować kręgi konspiracyjne i zaczęły też powstawać tajne organizacje wojskowe. Tak też działo się w Rozwadowie, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli. Konspiracja w „Górce” Mimo, […]

18 kwietnia 1978 r. odszedł Bronisław Laba – żołnierz rozwadowskiej placówki AK

Bronisław Laba ps. „Lipiński” ur. 05.10.1910 r. – zm. 18.04.1978 r. Żołnierz placówki „Wilcze Łyko”, „152” AK Rozwadów Urodził się 5 pażdziernika 1910 roku w Charzewicach, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli. Syn Marcina i Marii z Mierzwów. Miał trzy siostry Józefę, Stanisławę i Zofię. Szkołę podstawową ukończył w Rozwadowie. 25 marca 1930 roku ukończył kurs w […]

Rozwadowski „Wyklęty” – Kazimierz Moskal ps. „Brzezina”

W dniach od 1 do 3 czerwca 1948 roku przed PRL-owskim sądem odbył się proces skazujący na karę śmierci Kazimierza Moskala ps. „Brzezina” – byłego Komendanta rozwadowskiej placówki Armii Krajowej o kryptonimie „Wilcze Łyko”. Ppor. Kazimierz Moskal ps. „Brzezina”, „Bosak”, „Budulski” urodził się 28 stycznia 1915 r. w Pilchowie koło Rozwadowa. Szkołę powszechną ukończył w Pilchowie. W […]

Roz-poznaj Rozwadów i jego mieszkańców

Od 3.05.2016 na Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie będzie można zobaczyć kolejną wystawę plenerową „Roz-poznaj Rozwadów i jego mieszkańców” z kolekcji Karola Karbarza, członka Zarządu Fundacji „Kedyw”. Pan Karol Karbarz jest wyśmienitym znawcą Rozwadowa i jego historii. Wystawę przygotuje Muzeum Regionalne Stalowej Woli. zdjęcie z kolekcji Karola Karbarza.