Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Stalowej Woli

Żołnierze Wyklęci, czyli bohaterowie, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Wiele lat zapomniani, od niedawna zaczęto ich należycie honorować. Od 2011 roku 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Stalowej Woli również upamiętnimy żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego. Obchody ruszają już 24 lutego.

5 września 1925 r. urodził się niezłomny ppor. Bolesław Maślach ps. „Ryś” – żołnierz AK i NZW

Podporucznik Bolesław Maślach urodził się 5 września 1925 r. w Wygodzie w dawnym województwie stanisławowskim na Kresach Wschodnich. Był synem Stanisława i Marii z Wolaków. W 1937 r. przeprowadził się wraz z rodziną do Pysznicy koło Stalowej Woli skąd pochodził jego ojciec i w 1940 r. do Stalowej Woli. W Nisku ukończył […]

16 grudnia 1907 r. urodził się prof. Wacław Górski – niezłomny żołnierz stalowowolskiej AK i WiN

Wacław Górski urodził się 16 grudnia 1907 r. we wsi Żabno pow. Tarnobrzeski. Był synem Anny i Jana. Jego rodzice byli ludźmi, dla których wiara i miłość do Ojczyzny stanowiły naczelne wartości. Miłość do ludzi i patriotyzm, który zaszczepili młodemu Wacławowi rodzice pozostał z nim przez całe życie. W 1920 r. ukończył szkołę podstawową w Żabnie. 27 maja 1927 r. zdał egzamin dojrzałości w Seminarium Nauczycielskim w Rudniku…