28 grudnia 2013 r. odszedł niezłomny ppor. Bolesław Maślach ps. „Ryś” – żołnierz AK i NZW

W czasie niemieckiej okupacji był żołnierzem Armii Krajowej placówki w Stalowej Woli. Po wojnie nie złożył broni i uznał za słuszne walczyć z nowym komunistycznym ustrojem narzuconym przez sowieckiego okupanta. Wstąpił do oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) „Tarzana” Tadeusza Gajdy. Po 1990 roku był wieloletnim prezesem Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Stalowej Woli.

27 grudnia 1943 r. – Obława na oddział NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka

Około 27-28 grudnia 1943 r. oddział partyzancki NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka znalazł się otoczony przez Niemców we wsi Graba na północnym Podkarpaciu. Niemcy zaatakowali gdy oddział świętował Boże Narodzenie i przygotowywał się do skromnego ślubu dowódcy. W potyczce z Niemcami zginęło 9 partyzantów, w tym 5 partyzantów pochodzących ze Stalowej Woli. W obławie Niemcy zabili 14 mieszkańców, wśród których było sześcioro dzieci. Po akcji spalili całą wieś. Był to jeden z najkrwawszych dni oddziału.

75. rocznica niemieckiej egzekucji żołnierzy KZ-AK w Woli Zarczyckiej. [FILM]

22 grudnia 1943 r. Niemcy wykonali drugą z trzech egzekucji na żołnierzach Korpusu Zachodniego Armii Krajowej ze Stalowej Woli. Z okazji 75. rocznicy tych tragicznych wydarzeń, stalowowolska Fundacja KEDYW oraz członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola wspólnie oddali hołd poległym bohaterom, składając kwiaty na miejscu egzekucji w Woli Zarczyckiej na Podkarpaciu. Zobacz Film!

25 grudnia 1924 r. urodził się kpt. Józef Jasiński ps. „Zenit” – dowódca wywiadu i kontrwywiadu XI Dywizji Strzelców Karpackich AK

W Boże Narodzenie 1924 roku urodził się niezłomny kapitan Józef Jasiński ps. „Zenit”. W czasie niemieckiej okupacji dowodził wywiadem i kontrwywiadem XI Dywizji Strzelców Karpackich Armii Krajowej na Kresach wschodnich. Po wejściu Sowietów nie złożył broni i podjął dalszą walkę przeciwko komunistom, za co był prześladowany i więziony.

23 grudnia 1913 r. urodził się dr Eugeniusz Łazowski – żołnierz NOW, AK

23 grudnia 1913 r. urodził się dr Eugeniusz Łazowski ps. „Leszcz”. Żołnierz Wojska Polskiego II RP. W czasie niemieckiej okupacji lekarz Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i Armii Krajowej (AK) w Rozwadowie (dzisiejszej Stalowej Woli), gdzie wraz z drugim kolegą lekarzem zainicjowali sztuczną epidemię tyfusu plamistego, heroicznie ratując tysiące Polaków przed wywozami do niemieckich obozów.