14 października 1946 r. komuniści zabili niezłomnego dowódcę NZW kpt. Tadeusza Gajdę ps. „Tarzan” [WIDEO]

14 października 1946 r. komuniści wykonali wyrok na niezłomnym dowódcy NZW kpt. Tadeuszu Gajdzie ps. „Tarzan”. Śp. kpt. Tadeusz Gajda ps. „Tarzan” w czasie niemieckiej okupacji był żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), Armii Krajowej (AK) oraz dowódcą oddziału antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Po 71 latach szczątki tego Bohatera zostały odnalezione i zidentyfikowane. 5 października 2019 r. spoczął na Cmentarzu Wojennym w Stalowej Woli-Rozwadowie. Zobacz wideo z uroczystości!

30 września 1975 r. odszedł mjr. Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan” – dowódca NOW, AK i NZW

Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan” był żołnierzem Wojska Polskiego II RP. W czasie niemieckiej okupacji był legendarnym dowódcą oddziału NOW-AK „Ojca Jana” i późniejszym komendantem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), początkowo w okręgu Rzeszów, a później pomorskiego XIII Okręgu NZW. W 1945 r. zwycięsko dowodził największej bitwie z sowieckim NKWD i komunistami w tzw. „Bitwie pod Kuryłówką” koło Leżajska na Podkarpaciu.

28 września 1895 r. urodził się mjr. Marcin Kusiński ps. „Kruk” – Komendant NOW, AK i NZW

Niezłomny mjr. Marcin Kusiński ps. „Kruk” był żołnierzem Wojska Polskiego II RP. W czasie niemieckiej okupacji żołnierz NOW, ZWZ i komendant placówki AK w Rozwadowie (dzisiejsza dzielnica Stalowej Woli). W 1945 r. przeszedł do antykomunistycznej konspiracji i wkrótce został komendantem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na powiat Tarnobrzeski. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 1953 r.

26 września 1946 r. komuniści zabili Józefa Gajdę ps. „Zawisza” – żołnierza niezłomnego NOW, AK i NZW

Ppor. Józef Gajda ps. „Zawisza” był żołnierzem Wojska Polskiego II RP. W czasie niemieckiej okupacji żołnierz NOW, AK i NZW. Pochodził ze słynnej partyzanckiej rodziny Gajdów z Charzewic (dzielnicy Stalowej Woli). Był ojcem Tadeusza ps. „Tarzan” – dowódcy NZW, który po odnalezieniu i identyfikacji za kilka dni spocznie w Stalowej Woli. Tak jak jego syn, został zamordowany przez komunistów w ubeckim więzieniu, niestety do dziś pozostaje nieodnaleziony, leżąc w bezimiennym grobie.

7 sierpnia 1926 r. urodził się niezłomny Kazimierz Mioduszewski ps. „Powolny”

Kazimierz Mioduszewski ps. „Powolny” w czasie niemieckiej okupacji był żołnierzem placówki Armii Krajowej w Stalowej Woli, później oddziału dyspozycyjnego Jana Orła „Kmicica”. Zginął w kwietniu 1944 r. zastrzelony przez milicjanta po brawurowej akcji, w której zastrzelił funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa przed siedzibą UB w Stalowej Woli. W chwili śmierci miał niespełna 19 lat.

14 kwietnia 2004 r. odszedł ppor. Kazimierz Gajda ps. „Orlę” – żołnierz NOW, AK i NZW

Podporucznik Kazimierz Gajda ps. „Orlę” w czasie niemieckiej okupacji był żołnierzem partyzanckiego oddziału NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka. Po ’44 nie złożył broni i podjął dalszą walkę przeciwko Sowietom i polskim komunistom przechodząc do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Początkowo znalazł się w oddziale NZW Stanisława Pelczara „Majki”, a następnie przeszedł do oddziału NZW jego brata stryjecznego – Tadeusza Gajdy „Tarzana”.