Świąteczna obława na oddział NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka

Około 27-28 grudnia 1943 r. oddział partyzancki NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka znalazł się otoczony przez Niemców we wsi Graba na północnym Podkarpaciu. Niemcy zaatakowali gdy oddział świętował Boże Narodzenie i przygotowywał się do skromnego ślubu dowódcy. W potyczce z Niemcami zginęło 9 partyzantów, w tym 5 partyzantów pochodzących ze Stalowej Woli. W obławie Niemcy zabili 14 mieszkańców, wśród których było sześcioro dzieci. Po akcji spalili całą wieś.

Rodacy Bohaterom w najbliższą sobotę – 28.12.2019 r.

W najbliższą sobotę, 28.12.2019 r. w Stalowej Woli odbędzie się coroczna zbiórka darów dla bohaterów zamieszkujących na dawnych Kresach wschodnich. Niezmiennie od lat organizatorem i koordynatorem akcji jest p. Dawid Cielepak. Tegoroczna zbiórka odbędzie się w centrum handlowym na ul. Niezłomnych przy supermarkecie Leclerc. Start godz. 16.00. Prosimy o wsparcie i pomoc dla tych, którzy stanęli do walki o niepodległą Polskę, a dziś na końcu swojego życia często znajdują się w trudnej sytuacji.

25 grudnia 1924 r. urodził się kpt. Józef Jasiński ps. „Zenit” – dowódca wywiadu i kontrwywiadu XI Dywizji Strzelców Karpackich AK

W Boże Narodzenie 1924 roku urodził się niezłomny kapitan Józef Jasiński ps. „Zenit”. W czasie niemieckiej okupacji dowodził wywiadem i kontrwywiadem XI Dywizji Strzelców Karpackich Armii Krajowej na Kresach wschodnich. Po wejściu Sowietów nie złożył broni i podjął dalszą walkę przeciwko komunistom, za co był prześladowany i więziony.

23 grudnia 1913 r. urodził się dr Eugeniusz Łazowski – żołnierz NOW, AK

Dr Eugeniusz Łazowski ps. „Leszcz” był żołnierzem Wojska Polskiego II RP. W czasie niemieckiej okupacji lekarzem Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i Armii Krajowej (AK) w Rozwadowie (dzisiejszej Stalowej Woli), gdzie wraz z drugim lekarzem zainicjowali sztuczną epidemię tyfusu plamistego, heroicznie ratując tysiące Polaków przed wywozami do niemieckich obozów.

12 grudnia 1943 r. Niemcy rozstrzelali 10 żołnierzy Korpusu Zachodniego Armii Krajowej w Stalowej Woli

76 lat temu Niemcy rozstrzelali i zakopali w zbiorowym dole 10 żołnierzy dywersyjnego oddziału Korpusu Zachodniego Armii Krajowej w Stalowej Woli. Niemcy dokonali egzekucji w czasie konsekracji pierwszego stalowowolskiego kościoła, który pozwolili wcześniej przenieść polskiej ludności z pobliskiej wsi, gdzie budowali poligon dla Luftwaffe.