30 września 1975 r. odszedł mjr. Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan” – dowódca oddziału NOW-AK i komendant NZW

30 września 1975 r. zmarł major Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan” – legendarny dowódca podkarpackiego antyniemieckiego oddziału leśnego NOW-AK „Ojca Jana” i późniejszy komendant antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). Był komendantem Okręgu Rzeszów NZW, a później pomorskiego XIII Okręgu NZW. W 1945 r. zwycięsko dowodził w największej bitwie z komunistami w tzw. „Bitwie pod Kuryłówką”.