15 lutego 1924 r. urodził się kpt. Tadeusz Gajda ps „Tarzan” – niezłomny żołnierz NOW, AK i dowódca NZW

Kpt. Tadeusz Gajda ps. „Tarzan” był niezłomnym żołnierzem antyniemieckiej Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), Armii Krajowej (AK) i antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW). W 1946 r. skazany i zabity przez komunistów w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. W 2017 r. odnaleziony i zidentyfikowany przez IPN, w 2019 r. spoczął na rodzinnym cmentarzu w Stalowej Woli-Rozwadowie.

5 lutego 1912 r. urodził się Stanisław Korfel „Korski” – żołnierz Kedywu obwodu Nisko-Stalowa Wola

Stanisław Korfel ps. „Korski” był w okresie międzywojennym żołnierzem Wojska Polskiego II RP. Po niemieckiej agresji na Polskę walczył w podziemiu antyniemieckim, początkowo w Związku Walki Zbrojnej i następnie w Armii Krajowej Stalowej Woli. Po powołaniu pionu Kierownictwa Dywersji – tzw. „Kedywu” – został dowódcą jednego z plutonów Kedywu AK obwodu Nisko-Stalowa Wola.

28 stycznia 1915 r. urodził się Kazimierz Moskal ps. „Budulski” – żołnierz WP, ZWZ, AK i WiN

Kazimierz Moskal był żołnierzem Wojska Polskiego II RP. W czasie niemieckiej okupacji żołnierz ZWZ i AK. Po wejściu Sowietów nie złożył broni i kontynuował walkę w antykomunistycznej WiN. Aresztowany przez UB w 1947 r. i skazany na karę śmierci. Na mocy amnestii wyszedł po 8 latach schorowany i niezdolny do pracy. Nie dożył wolnej Polski, zmarł w wieku 61 lat.

W nocy z 26 na 27 stycznia 1943 r. został zrzucony do Polski „Cichociemny” Stanisław Sołtys ps. „Wójt”

Stanisław Sołtys był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i jednym z 316 elitarnych komandosów zwanych „Cichociemnymi”. Po aklimatyzacji w Polsce został skierowany do Kedywu Obwodu Nisko-Stalowa Wola, gdzie przez kilka miesięcy pełnił funkcję szefa Kedywu. W marcu ’44 r. przeniesiony do Kedywu w Mielcu. Aresztowany w obławie w maju ’44 r. został brutalnie torturowany i zabity w rzeszowskim więzieniu. Podczas tortur nie wydał nikogo.

22 stycznia 1943 r. Komendant Główny AK wydał rozkaz powołania Kedywu

22 stycznia 1943 r. Komendant Główny Armii Krajowej gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” powołał do życia elitarne oddziały Kierownictwa Dywersji tzw. „Kedyw”. Rozkaz nr 84 dowódcy Armii Krajowej o tytule „Uporządkowanie odcinka walki czynnej”, miał na celu uporządkowanie obecnych struktur sabotażu i dywersji oraz stworzyć nowy pion AK odpowiedzialny za kierowanie i wykonywanie sabotażu, dywersji i walki bieżącej przeciwko niemieckiemu okupantowi.