27 października 1903 r. urodził się Józef Ciołkosz ps. „Konar” – żołnierz ZWZ, AK i WiN

Niezłomny Józef Ciołkosz ps. „Konar” był żołnierzem Wojska Polskiego II RP. W 1920 r. walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie niemieckiej okupacji żołnierz ZWZ i AK w Rozwadowie (dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli). W 1945 r. nie złożył broni i przeszedł do antykomunistycznej WiN. Aresztowany przez UB i skazany przez komunistyczny sąd spędził kilka lat w więzieniach PRL.

16 grudnia 1907 r. urodził się prof. Wacław Górski ps. „Żmuda” – żołnierz AK i WiN

16 grudnia 1907 r. urodził się prof. Wacław Górski ps. „Żmuda”. Był nauczycielem. Przed wojną przyjechał do Stalowej Woli tworzyć pierwszą szkołę. W czasie wojny był jednym z organizatorów i nauczycielem tajnego nauczania. Był także szefem wywiadu strategicznego Armii Krajowej w Stalowej Woli. Po rozwiązaniu AK przeszedł do Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Po wojnie prześladowany, więziony i torturowany przez komunistów. W ubeckich katowniach stracił zdrowie i nigdy go nie odzyskał.

11 sierpnia 1904 r. urodził się niezłomny Rudolf Golik ps. „Zagłoba” – żołnierz ZWZ, AK i WiN

Rudolf Golik urodził się 11 sierpnia 1904 r. Rodzina jego pochodziła z Pilchowa koło Stalowej Woli. Przed wojną wprowadził się do własnego domu w Charzewicach, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli przy ul. Lipowej, gdzie do dziś mieszkają następne pokolenia Golików. W okresie międzywojennym odbył służbę wojskową w Marynarce Wojennej w Pińsku. Był wielkim Patriotą i człowiekiem o wielkim sercu, pomagał […]

5 czerwca 1972 r. odszedł Rudolf Golik – żołnierz rozwadowskiej ZWZ, AK i WiN

Rudolf Golik urodził się 11 sierpnia 1904 r. Rodzina jego pochodziła z Pilchowa. Mieszkał w Charzewicach, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli przy ul. Lipowej, gdzie do dziś stoi rodzinny dom Golików.Służbę wojskową odbył w Marynarce Wojennej w Pińsku. Był wielkim Patriotą i człowiekiem o wielkim sercu, pomagał wszystkim, którzy potrzebowali pomocy, często narażając swoje życie […]

04.03.1965 r. odszedł rozwadowski „wyklęty” Józef Magda – żołnierz AK i WiN

Józef Magda urodził się w wsi Kotowa Wola w dzisiejszym powiecie stalowowolskim. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Tarnobrzegu. W wieku 21 lat został powołany do służby wojskowej. W latach 1931-1933 służył w 14 Pułku Ułanów we Lwowie. Po ukończeniu służby wojskowej zawarł związek małżeński z Marią Stanisławską i przeprowadzili się do Rozwadowa […]

28 stycznia 1915 r. urodził się Kazimierz Moskal ps. „Budulski” – żołnierz WP, ZWZ, AK i WiN

Komendant Kazimierz Moskal urodził się 28 stycznia 1915 r. we wsi Pilchów koło Stalowej Woli. Szkołę powszechną ukończył w Pilchowie. W latach 1926-1934 naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, którą ukończył 11 maja 1934 r. Służbę wojskową odbył w Kielcach w latach 1934-1936, którą ukończył w stopniu podporucznika. W latach 1936-1938 uczył się w Państwowej Szkole Teletechnicznej w Warszawie […]

16 grudnia 1907 r. urodził się prof. Wacław Górski – niezłomny żołnierz stalowowolskiej AK i WiN

Wacław Górski urodził się 16 grudnia 1907 r. we wsi Żabno pow. Tarnobrzeski. Był synem Anny i Jana. Jego rodzice byli ludźmi, dla których wiara i miłość do Ojczyzny stanowiły naczelne wartości. Miłość do ludzi i patriotyzm, który zaszczepili młodemu Wacławowi rodzice pozostał z nim przez całe życie. W 1920 r. ukończył szkołę podstawową w Żabnie. 27 maja 1927 r. zdał egzamin dojrzałości w Seminarium Nauczycielskim w Rudniku…