97 urodziny Zofii Mizgalskiej ps. „Słoneczko” – łączniczki i sanitariuszki partyzanckiego oddziału NOW-AK „Ojca Jana”

Swoje 97 urodziny obchodzi dziś Zofia Mizgalska ps. „Słoneczko” – łączniczka i sanitariuszka partyzanckiego oddziału NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka. W czerwcu 1944 r. walczyła z oddziałem przeciw największej niemieckiej akcji przeciwpartyzanckiej (Sturmwind I) na tzw. Porytowym Wzgórzu w Lasach Janowskich.


Zofia Mizgalska ps. „Słoneczko” 1942 r. (fot. Fundacja KEDYW)

Zofia Mizgalska ps. „Słoneczko”

ur. 19 marca 1921 r.

Łączniczka ZWZ i AK w Rejowcu
Łączniczka/sanitariuszka oddziału NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka


Zofia Józefa Mizgalska ps „Słoneczko” z d. Madeńska urodziła się 19 marca 1921 r. w Rejowcu w woj. Lubelskim. W maju 1940 r. jeszcze jako panna wraz z przyszłym mężem Marianem Mizgalskim ps. „Wrona” zostali zaprzysiężeni do Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) w Rejowcu. 29 października 1941 r. w skromnych warunkach okupacyjnych wyszła za mąż za Mariana Mizgalskiego. Od 1942 r. po powołaniu Armii Krajowej była łączniczką placówki AK w Rejowcu. W 1943 r. zagrożeni aresztowaniem przez „wsypy” wraz z mężem zostali skierowani do placówki AK w Biłgoraju, a następnie 26 września 1943 r. do Kompanii Warszawskiej „Żegoty”.

W zasańskim oddziale „Ojca Jana”

W listopadzie 1943 r. wraz z mężem zostali skierowani przez dowództwo na Podkarpacie do zasańskiego partyzanckiego oddziału leśnego NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka. Wraz z oddziałem „Ojca Jana” uczestniczyła w walkach z Niemcami 16 grudnia 1943 r. pod Golcami oraz w niemieckiej obławie na oddział „Ojca Jana” we wsi Graba 26 grudnia 1943 r. W czerwcu 1944 r. jako sanitariuszka oddziału „Ojca Jana” opatrywała i ratowała żołnierzy oddziału podczas największej partyzanckiej walki z Niemcami w Lasach Janowskich na tzw. Porytowym Wzgórzu (niemieckiej akcji przeciwpartyzanckiej o krypt. „Sturmwind I”).

Po wojnie

Po wojnie wraz z mężem powróciła na Lubelszczyznę do rodzinnego Rejowca, w którym prowadziła gospodarstwo domowe i gdzie mieszka do dziś. Pani Zofia jest ostatnią żyjącą kobietą z oddziału „Ojca Jana”. Za podjętą walkę o niepodległą Polskę podczas niemieckiej okupacji została odznaczona wieloma medalami.

Z okazji urodzin życzymy Pani Zofii dużo zdrowia i pomyślności!

 

MW/Fundacja KEDYW

Bibliografia: Archiwum Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (w organizacji), Zofia Mizgalska.
Fot. Fundacja KEDYW