24 marca odeszła Jadwiga Gajda-Gawryś ps. „Jadzia”- łączniczka oddziału NZW „Tarzana”

Jadwiga ps. „Jadzia” i Tadeusz Gajda ps. „Tarzan” (fot. Wiesława Kafara)

W sobotę 24 marca br. odeszła we Wrocławiu w wieku 98 lat – Jadwiga Gajda-Gawryś ps. „Jadzia”. Była łączniczką antykomunistycznego oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) „Tarzana” Tadeusza Gajdy oraz prywatnie jego żoną.

Jadwiga Gajda-Gawryś z d. Naja w czasie niemieckiej okupacji wyszła za mąż za Tadeusza Gajdę – żołnierza oddziału NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka, który po wejściu do Polski Armii Czerwonej dowodził własnym oddziałem NZW na północnym Podkarpaciu. Jadwiga Gajda ps. „Jadzia” jako łączniczka działała w oddziale swojego męża „Tarzana”. Z mężem „Tarzanem” Tadeuszem Gajdą mieli dwoje dzieci Andrzeja i Zosię. W 1946 r. komuniści wykonali na „Tarzanie” wyrok śmierci w krakowskim więzieniu na Montelupich. Latami po śmierci męża była prześladowana przez Urząd Bezpieczeństwa (UB).

Za swoją działalność konspiracyjną została odznaczona 1 września 1989 r. dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Kaczorowskiego następującymi odznaczeniami i medalami:

  • Krzyżem Wolności i Niepodległości z Mieczem
  • Medalem Wolności i Niepodległości z Mieczem
  • Honorowym Stopniem Oficerskim Podporucznika polskich Sił Zbrojnych

Po latach wyszła kolejny raz za mąż i mieszkała we Wrocławiu gdzie zmarła 24 marca 2018 r.

Cześć Jej Pamięci!


Życiorys Tadeusza Gajdy ps. „Tarzan” tutaj>>


MW/Fundacja KEDYW

Bibliografia: Archiwum Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (w organizacji), Wiesława Kafara.