30 września 1975 r. odszedł mjr. Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan” – dowódca oddziałów, NOW-AK, NZW

Major Franciszek Przysiężniak urodził się 22 września 1909 r. w Krupem koło Krasnystawu. Ukończył Wołyńską Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1938 r. rozpoczął służbę w 16 Pomorskim Pułku Artylerii Lekkiej w Grudziądzu. Wziął udział w kampanii wrześniowej. 28 września 1939 r. pod Tomaszowem Lubelskim dostał się do niewoli niemieckiej. Zbiegł z konwoju do…

28 września 1895 r. urodził się mjr. Marcin Kusiński ps. „Kruk” – Komendant NOW i AK

Major Marcin Kusiński urodził się 28 września 1895 r. w Charzewicach, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli. Był synem Ludwika i Anieli z d. Moskal. W okresie międzywojennym Marcin Kusiński wyjechał z Charzewic i zmienił z nieznanych powodów swoje nazwisko na Kosiński. Dopiero w czasie niemieckiej okupacji powrócił do Charzewic i ponownie powrócił do swojego…

78. rocznica powołania Polskiego Państwa Podziemnego

W wyniku napadu na Polskę przez Niemców i Związek Radziecki we wrześniu 1939 r. Państwo Polskie bez wsparcia aliantów i po kapitulacji Warszawy zostało zmuszone do przejścia w podziemia w celu zorganizowania antyniemieckiej konspiracji. 27 września 1939 r. w oblężonej Warszawie powołano pierwszą antyniemiecką organizację wojskową o nazwie Służba Zwycięstwu Polski (SZP)…

27 września 1920 r. urodził się Czesław Cubera ps. „Cygan” – żołnierz stalowowolskiej AK

Czesław Cubera tuż przed wojną rozpoczął działalność handlową i prowadził filię rozwadowskiej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej przy ul. F-S, dzisiejszej ul. Wolności w Stalowej Woli. Gdy wybuchła wojna i niemieckie wojska zaczęły okupację Stalowej Woli, ulicę F-S i znajdujący się przy niej plac, Niemcy przemianowali na Adolf Hitler Platz (dzisiejszy plac przed Urzędem Miasta). W 1941 r. niemiecki zarząd postanowił wysiedlić Polaków z osiedla przy Adolf…

Ok. 22-24 września 1944 r. zginęła w Powstaniu Warszawskim Krystyna Bełżyńska – żołnierz KG AK i źona dowódcy rozwadowskiego Kedywu

Była łączniczką rozwadowskiej i stalowowolskiej Armii Krajowej. Po śmierci męża, dowódcy rozwadowskiego Kedywu Obwodu Nisko – Stalowa Wola uciekła do Warszawy, gdzie wstąpiła w szeregi warszawskiej Komendy Głównej AK, wkrótce została przydzielona do zgrupowania „Leśnik”, z którym walczyła w Powstaniu Warszawskim. W PW przeszła szlak bojowy od Woli do Starego Miasta poprzez…