28 stycznia 1915 r. urodził się Kazimierz Moskal ps. „Budulski” – żołnierz WP, ZWZ, AK i WiN

Kazimierz Moskal był żołnierzem Wojska Polskiego II RP. W czasie niemieckiej okupacji żołnierz ZWZ i AK. Po wejściu Sowietów nie złożył broni i kontynuował walkę w antykomunistycznej WiN. Aresztowany przez UB w 1947 r. i skazany na karę śmierci. Na mocy amnestii wyszedł po 8 latach schorowany i niezdolny do pracy. Nie dożył wolnej Polski, zmarł w wieku 61 lat.

W nocy z 26 na 27 stycznia 1943 r. został zrzucony do Polski „Cichociemny” Stanisław Sołtys ps. „Wójt”

Stanisław Sołtys był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i jednym z 316 elitarnych komandosów zwanych „Cichociemnymi”. Po aklimatyzacji w Polsce został skierowany do Kedywu Obwodu Nisko-Stalowa Wola, gdzie przez kilka miesięcy pełnił funkcję szefa Kedywu. W marcu ’44 r. przeniesiony do Kedywu w Mielcu. Aresztowany w obławie w maju ’44 r. został brutalnie torturowany i zabity w rzeszowskim więzieniu. Podczas tortur nie wydał nikogo.

22 stycznia 1943 r. Komendant Główny AK wydał rozkaz powołania Kedywu

22 stycznia 1943 r. Komendant Główny Armii Krajowej gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” powołał do życia elitarne oddziały Kierownictwa Dywersji tzw. „Kedyw”. Rozkaz nr 84 dowódcy Armii Krajowej o tytule „Uporządkowanie odcinka walki czynnej”, miał na celu uporządkowanie obecnych struktur sabotażu i dywersji oraz stworzyć nowy pion AK odpowiedzialny za kierowanie i wykonywanie sabotażu, dywersji i walki bieżącej przeciwko niemieckiemu okupantowi.

9 stycznia 1900 r. urodził się niezłomny ppor. Józef Gajda ps. „Zawisza” – żołnierz WP, NOW, AK i NZW

Ppor. Józef Gajda ps. „Zawisza” był żołnierzem Wojska Polskiego II RP. W czasie niemieckiej okupacji żołnierz NOW, AK i NZW. Pochodził ze słynnej partyzanckiej rodziny Gajdów z dzisiejszej Stalowej Woli. Był ojcem Tadeusza Gajdy „Tarzana” – dowódcy oddziału NZW. Tak jak jego syn, został zabity przez komunistów w ubeckim więzieniu.