22 stycznia 1943 r. Komendant Główny AK wydał rozkaz powołania Kedywu

22 stycznia 1943 r. Komendant Główny Armii Krajowej gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” powołał do życia elitarne oddziały Kierownictwa Dywersji tzw. „Kedyw”. Rozkaz nr 84 dowódcy Armii Krajowej o tytule „Uporządkowanie odcinka walki czynnej”, miał na celu uporządkowanie obecnych struktur sabotażu i dywersji oraz stworzyć nowy pion AK odpowiedzialny za kierowanie i wykonywanie sabotażu, dywersji i walki bieżącej przeciwko niemieckiemu okupantowi.

76. Rocznica Egzekucji żołnierzy Korpusu Zachodniego Armii Krajowej w Stalowej Woli

Od kilku lat gromadzimy się wraz z członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła w Stalowej Woli i harcerzami 54 Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej ZHP im. Bronisława Kochana by uczcić pamieć dziesięciu żołnierzy dywersyjnego oddziału Korpusu Zachodniego Armii Krajowej zamordowanych w niemieckiej egzekucji 12 grudnia 1943 r. w Stalowej Woli…

27 września – 80. rocznica powołania Polskiego Państwa Podziemnego

W wyniku napadu na Polskę przez Niemców i Związek Radziecki we wrześniu 1939 r. Państwo Polskie po kapitulacji Warszawy i bez wsparcia aliantów, zostało zmuszone do przejścia do podziemia, w celu zorganizowania antyokupacyjnej konspiracji. 27 września 1939 r. w oblężonej Warszawie powołano pierwszą taką organizację wojskową o nazwie Służba Zwycięstwu Polski (SZP), którą 13 listopada 1939 r. przekształcono w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), a następnie 14 lutego 1942 r. w Armię Krajową, którą jak się okazało…