5 października 1910 r. urodził się Bronisław Laba ps. „Lipiński” – żołnierz rozwadowskiej AK

Bronisław Laba ps. „Lipiński”

ur. 05.10.1910 r. – zm. 18.04.1978 r.
Żołnierz placówki Rozwadów AK krypt. „Wilcze Łyko”, „152”

Bronisław Laba urodził się 5 października 1910 roku w Charzewicach, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli. Był synem Marcina i Marii z Mierzwów. Miał trzy siostry Józefę, Stanisławę i Zofię. Szkołę podstawową ukończył w Rozwadowie. 25 marca 1930 roku ukończył kurs w Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej w Maczkach (dzisiejsza dzielnica Sosnowca). W latach 1932 -1934 odbywał służbę wojskową w 40 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich, którą ukończył jako starszy strzelec. W roku szkolnym 1935/1936 ukończył całkowity jednoroczny kurs nauki w Oddziale Okrętowym Towarzystwa Wojskowo-Technicznego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich w Pińsku.

©Fundacja KEDYW

W roku szkolnym 1937/1938 uczęszczał na 3 kurs Wydziału Mechanicznego w Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku. W latach 1938-1939 podjął pracę w nowo powstałych Zakładach Południowych – Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. 25 sierpnia 1943 roku ukończył kurs nauki w Państwowej Szkole Zawodowej dla Przemysłu Żelaznego w Sułkowicach.

©Fundacja KEDYW

W 1944 r. pracował w PKP w Lublinie. W latach okupacji i po wojnie pracował jako mechanik w Nisku, w Pińsku, w PGR-Charzewice, we wspomnianych Zakładach Południowych (COP) oraz w Hucie Stalowa (przemianowanych po wojnie Zakładach Południowych).

Praca konspiracyjna

Podczas okupacji zaangażował się w działalność konspiracyjną Armii Krajowej w Rozwadowie. Był dowódca plutonu „Az-2” Charzewice w rozwadowskiej placówce o krypt. „Wilcze Łyko”, „152”. Jako żołnierz AK uczestniczył w najgłośniejszej akcji likwidacyjnej AK na terenach dzisiejszej Stalowej Woli, czyli w tzw. Akcji „F”, której celem było wykonanie wyroku Państwa Podziemnego na niemieckim zarządcy majątku Lubomirskich Martinie Fuldnerze.


O likwidacji Martina Fuldnera tutaj…


W ramach akcji „Burza” zbierał i zabezpieczał broń z ludźmi swojego plutonu, po walkach Sowietów z wycofującymi się z Rozwadowa i Charzewic wojskami niemieckimi.

Po wojnie

Z żoną Julianną mieli dwie córki – Joannę i Grażynę. Był szwagrem Rudolfa Golika ps. „Zagłoba”, który również był żołnierzem w rozwadowskiej AK. Rudolf był mężem jego siostry Zofii.

Zmarł 18 kwietnia 1978 roku. Wraz z żoną spoczywają na rozwadowskim Cmentarzu Parafialnym.

Grób Julianny i Bronisława Laba w Rozwadowie.

Cześć Jego Pamięci!

 

MW/Fundacja KEDYW

źródło: Archiwum Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (w organizacji), Maria Rehorowska „Rozwadów nad Sanem i Charzewice w konspiracji antyniemieckiej i antysowieckiej”, Joanna Szpilczyńska.

3 komentarze “5 października 1910 r. urodził się Bronisław Laba ps. „Lipiński” – żołnierz rozwadowskiej AK

  1. Bronislaw Laba mial trzy siostry ; Stanislawe , Jozefe I Zofie zone „Zagloby”

    • Bronislaw Laba ,moj Tato , mial trzy siostry; Jozefe,Stanislawe I Zofie Golik zone „Zagloby”

Comments are closed.