27 października 1903 r. urodził się Józef Ciołkosz ps. „Konar” – niezłomny rozwadowskiej AK i WiN

©Fundacja KEDYW

Józef Ciołkosz ps. „Konar”

ur. 27.10.1903 – zm. 02.21.1974

Żołnierz Wojska Polskiego II RP
Żołnierz Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) placówki „Wilcze Łyko” w Rozwadowie
Dowódca plutonu „Az-A” placówki Armii Krajowej (AK) „Wilcze Łyko”, „152” w Rozwadowie
Żołnierz Wolność i Niezawisłość (WiN) placówki Rozwadów


Józef Ciołkosz urodził się 27 października 1903 roku w Rozwadowie, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli. Z zawodu był malarzem. W wieku 16 lat wstąpił na ochotnika do Wojska Polskiego by walczyć w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Był żołnierzem 238 pułku piechoty Wojska Polskiego II RP. Walczył w obronie Lwowa oraz w wyprawie Józefa Piłsudskiego na Kijów. W okresie międzywojennym był współwłaścicielem znanej rozwadowskiej firmy malarsko-lakierniczej „Ludwik Ciołkosz i Syn”, którą prowadził z ojcem. Był aktywnym członkiem rozwadowskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Działalność konspiracyjna

W 1941 r. wstąpił do rozwadowskiej placówki Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) o kryptonimie „Wilcze Łyko”, po scaleniu z Armią Krajową pozostał aktywnym żołnierzem tej placówki, aż do rozwiązania AK. W rozwadowskiej placówce AK krypt. „152”, pełnił obowiązki dowódcy plutonu o kryptonimie Az-A (miasto Rozwadów). Komendantem placówki „Wilcze Łyko” był wówczas jego szwagier Józef Wachsman-Kruczkiewicz ps. „Wolski”, a łączniczką jego siostra Helena Ciołkosz-Kruczkiewicz ps. „Wrzos”, „Wolska”. Mieszkał w rozwadowskim Rynku (dawny nr 49), jego mieszkanie było jednym z dwóch punktów w których przechowywano broń dla rozwadowskiej placówki AK. Uczestniczył w wielu akcjach rozwadowskiej i stalowowolskiej AK. Po wpadce rozwadowskiego Kedywu obwodu Nisko – Stalowa Wola (tajnej bazy w rozwadowskim kinie), zagrożony dekonspiracją i aresztowaniem uciekł z Rozwadowa wraz ze szwagrem Józefem Wachman-Kruczkiewiczem. Przez kilka miesięcy ukrywał się na południowym Podkarpaciu, gdzie podjął pracę jako malarz mostów. Po wycofaniu się niemieckich wojsk powrócił do Rozwadowa do żony i małych dzieci.

Aresztowanie

W 1945 r. po rozwiązaniu AK pozostał w konspiracji i przeszedł do antysowieckiej konspiracji w szeregi Wolność i Niezawisłość (WiN). 22 grudnia 1947 r. został aresztowany przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa (UB) za przynależność do WiN. 8 czerwca 1948 r. wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Rzeszowie został skazany na 8 lat więzienia. Wyrok WSR odsiadywał w Rzeszowie i we Wronkach. Na mocy amnestii po 4 latach więzienia został zwolniony.

Józef Ciołkosz zmarł 21 lutego 1974 r. w Rozwadowie. Osierocił córkę i trzech synów. Spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Rozwadowie.

©Fundacja KEDYW

Józej Ciołkosz ps. „Konar” z żoną, córką Zuzanną i synami. (fot. Archiwum Karola Karbarza)

Cześć Jego Pamięci!

MW / Fundacja KEDYW / MKDAK

Bibliografia: Archiwum Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (w organizacji),  Relacje Zuzanny Karlik, Maria Rehorowska „Rozwadów Nad Sanem i Charzewice w konspiracji antyniemieckiej i antysowieckiej”.


Pierwsze w Polsce Muzeum Kedywu – elitarnego pionu dywersyjnego Armii Krajowej powstaje w czynie społecznym z inicjatywy Fundacji KEDYW. Nasza działalność opiera się na wolontariacie i darowiznach ludzi dobrej woli. Bez twojego wsparcia nie osiągniemy celu! WESPRZYJ NAS! 

Konto bankowe: SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy
Nr konta: 05 9430 0006 0046 7597 2000 0001
KOD SWIFT: POLUPLPR
Lub bezpiecznie kartą płatniczą przez system płatności PayPal