18 kwietnia 1978 r. odszedł Bronisław Laba ps. „Lipiński” – żołnierz rozwadowskiej AK

Bronisław Laba ps. „Lipiński”

ur. 05.10.1910 r. – zm. 18.04.1978 r.

Żołnierz Wojska Polskiego II RP
Dowódca plutonu „Az-2” placówki Armii Krajowej krypt. „Wilcze Łyko”, „152” w Rozwadowie


Bronisław Laba urodził się 5 października 1910 roku w Charzewicach, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli. Był synem Marcina i Marii z Mierzwów. Miał trzy siostry Józefę, Stanisławę i Zofię. Szkołę podstawową ukończył w Rozwadowie. 25 marca 1930 r. ukończył kurs w Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej w Maczkach (dzisiejsza dzielnica Sosnowca). W latach 1932 -1934 odbywał służbę

©Fundacja KEDYW

wojskową w 40 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich Wojska Polskiego II RP, którą ukończył jako starszy strzelec. W roku szkolnym 1935/1936 ukończył całkowity jednoroczny kurs nauki w Oddziale Okrętowym Towarzystwa Wojskowo-Technicznego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich w Pińsku.

W roku szkolnym 1937/1938 uczęszczał na 3 kurs Wydziału Mechanicznego w Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku. W latach 1938-1939 podjął pracę w nowo powstałych Zakładach Południowych – Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. 25 sierpnia 1943 roku ukończył kurs nauki w Państwowej Szkole Zawodowej dla Przemysłu Żelaznego w Sułkowicach.

W 1944 r. pracował w PKP w Lublinie. W latach okupacji jak i po wojnie pracował jako mechanik w Pińsku, w Nisku i w PGR-rze w Charzewicach oraz we wspomnianych Zakładach Południowych (COP) przemianowanych po wojnie przez komunistów na Hutę Stalowa.

©Fundacja KEDYW

Praca konspiracyjna

Podczas okupacji zaangażował się w działalność konspiracyjną w Rozwadowie. Przyłączył się do grupy konspiracyjnej NOW o kryptonimie „Wilcze Łyko”, która w 1941 r. weszła w skład Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), a w 1942 r. przeszła do Armii Krajowej.

Po powołaniu AK został dowódca plutonu „Az-2” Charzewice w rozwadowskiej placówce o krypt. „Wilcze Łyko”, „152”. Jako żołnierz AK uczestniczył w najgłośniejszej akcji likwidacyjnej AK na terenach dzisiejszej Stalowej Woli, czyli w tzw. Akcji „F”, której celem było wykonanie wyroku Państwa Podziemnego na niemieckim zarządcy majątku Lubomirskich Martinie Fuldnerze.


Czytaj więcej: O likwidacji Martina Fuldnera


W ramach akcji „Burza” dostał zadanie zbierania i zabezpieczania broni z ludźmi swojego plutonu, po walkach Sowietów z wycofującymi się  wojskami niemieckimi z Rozwadowa i Charzewic. Zadanie to wykonał i zdołał pozyskać broń dla organizacji.

Po wojnie

Z żoną Julianną mieli dwie córki – Joannę i Grażynę. Był szwagrem Rudolfa Golika ps. „Zagłoba”, który również był żołnierzem w rozwadowskiej AK. Rudolf był mężem jego siostry Zofii.

Bronisław Laba zmarł 18 kwietnia 1978 roku w wieku 68 lat. Wraz z żoną spoczywają na Cmentarzu Parafialnym w Stalowej Woli – Rozwadowie..

Grób Julianny i Bronisława Laba w Rozwadowie.

Cześć Jego Pamięci!

 

MW / Fundacja KEDYW / MKDAK

Bibliografia: Archiwum Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (w organizacji), Maria Rehorowska „Rozwadów nad Sanem i Charzewice w konspiracji antyniemieckiej i antysowieckiej”, Joanna Szpilczyńska.


Pierwsze w Polsce Muzeum Kedywu – elitarnego pionu dywersyjnego Armii Krajowej powstaje w czynie społecznym z inicjatywy Fundacji KEDYW. Nasza działalność opiera się na wolontariacie i darowiznach ludzi dobrej woli. Bez twojego wsparcia nie osiągniemy celu! WESPRZYJ NAS! 

Konto bankowe: SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy
Nr konta: 05 9430 0006 0046 7597 2000 0001
KOD SWIFT: POLUPLPR
Lub bezpiecznie kartą płatniczą przez system płatności PayPal