7 maja 1913 r. urodził się Józef Fedorowski ps. „Dzięcioł” – dowódca plutonu AK Jastkowice

Józef Fedorowski ps. „Dzięcioł”

ur. 7 maja 1913 r. – zm. 28 kwietnia 1944 r.
Kapral rezerwy Wojska Polskiego
Dowódca plutonu „Az-4” Armii Krajowej w Jastkowicach


Józef Fedorowski urodził się 7 maja 1913 r. Był synem Ireneusza i Barbary z d. Skrzypek. Szkołę powszechną ukończył w Jastkowicach koło Stalowej Woli. Przed II wojną mieszkał w Jastkowicach i pracował w straży przemysłowej w Zakładach Południowych (COP) w Stalowej Woli. Po wybuchu II wojny nie powrócił do pracy w okupowanych Zakładach Południowych, pracował wówczas jako krawiec w domu w Jastkowicach.

Konspiracja

Od samego początku niemieckiej okupacji mocno zaangażował się w pracę konspiracyjną, początkowo w Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), a następnie po powołaniu Armii Krajowej został dowódcą plutonu AK w Jastkowicach. Pluton o kryptonimie „Az-4”, któremu dowodził wówczas wchodził w skład placówki AK „Wilcze Łyko” w Rozwadowie (dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli).

Pluton Józefa Fedorowskiego zajmował się na Zasaniu likwidacją bandytyzmu, rozbojów, złodziejstwa i bimbrownictwa wśród Polaków. Generalnie były to priorytetowe działania jego plutonu AK na Zasaniu. Ponadto Fedorowski na własną rękę zaangażował się też w zwalczaniu zasańskich komunistów i komunistycznej partyzantki.

Józef Fedorowski uczestniczył w wielu akcjach jako żołnierz AK, brał udział m.in. w nieudanej akcji odbicia komendanta obwodu Nisko – Stalowa Wola Kazimierza Pilata ps. „Zaremba” z aresztu Gestapo w Stalowej Woli

W kwietniu 1944 r. w nocnym napadzie komunistów z PPR i Armii Ludowej (AL) na jego dom, udało mu się wydostać z okrążenia lecz niestety został ciężko ranny i zmarł po tygodniu w szpitalu w Nisku. Po jego śmierci dowódca placówki „Wilcze Łyko” Józef Wachsmann-Kruczkiewicz ps. „Wolski” wspominał Go chwaląc, że był „jednym z najofiarniejszych i najdzielniejszych członków Armii Krajowej obwodu”.

Józef Fedorowski spoczywa na cmentarzu rzymsko-katolickim w rodzinnych Jastkowicach.

Cześć Jego Pamięci

 

MW/Fundacja KEDYW

Bibliografia: Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (w organizacji), Praca Zbiorowa „Oddali życie za Polskę”, Dionizy Garbacz „Brunatne Lata”, fot. Dionizy Garbacz.


Pierwsze w Polsce Muzeum Kedywu – elitarnego pionu dywersyjnego Armii Krajowej powstaje w czynie społecznym z inicjatywy Fundacji KEDYW. Nasza działalność opiera się na wolontariacie i darowiznach ludzi dobrej woli. Bez twojego wsparcia nie osiągniemy celu! WESPRZYJ NAS! 

Konto bankowe: SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy
Nr konta: 05 9430 0006 0046 7597 2000 0001
KOD SWIFT: POLUPLPR
Lub bezpiecznie kartą płatniczą przez system płatności PayPal