Nasza praca wyróżniona w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej

19 maja 2016 r. Fundacja KEDYW otrzymała niezwykłe wyróżnienie. Podziękowanie za pielęgnowanie historii AK w Stalowej Woli popłynęło do nas prosto z mównicy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przemówienie w Sejmie RP wygłosił Poseł Prawa i Sprawiedliwości Pan Rafał Weber podczas sejmowych interpelacji.

Podczas przemówienia Poseł Rafał Weber uczcił Bohaterów rozwadowskiego Kedywu Armii Krajowej i przypomniał tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w rozwadowskim Kedywie podczas niemieckiej obławy 18 maja 1944 roku. W swoim przemówieniu Poseł Rafał Weber podziękował rownież Fundacji KEDYW za naszą pracę.

Dziękujemy Panu Posłowi Rafałowi Weberowi za pamięć o naszych lokalnych Bohaterach i dziękujemy za przypomnienie Polkam niezwykłej i trudnej okupacyjnej historii, która wydarzyła się w Stalowej Woli – Rozwadowie w 1944 r. Dziękujemy również za ciepłe słowa i uznanie naszej pracy. Dziękujemy także za wsparcie, które Pan Poseł Weber udziela Fundacji i powstającemu Muzeum od samego początku naszej działalności.

Zarząd Fundacji KEDYW

Poniżej wideo z wystąpienia Posła Rafała Webera: