„Zapal świeczkę bohaterowi Armii Krajowej” po raz czwarty w Stalowej Woli

Fundacja KEDYW po raz czwarty zachęca do udziału w akcji „ZAPAL ŚWIECZKĘ BOHATEROWI ARMII KRAJOWEJ”. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i odwiedzających stalowowolskie cmentarze, do zapalania świeczek na grobach żołnierzy AK oraz wszystkich żołnierzy I i II konspiracji, a także o zapalenie świeczek spoczywającym na naszych cmentarzach żołnierzom Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. oraz żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i licznym Bohaterom walk o Monte Cassino, którzy spoczywają w Stalowej Woli.

Dodatkowo, zachęcamy do zapalania świeczek przy pomniku Kazimierza Pilata ps. „Zaremba” – Komendanta Obwodu AK Nisko-Stalowa Wola, zakopanego przez Niemców na terenie Parku Miejskiego jego imienia, mieszczącego się obok Szkoły Muzycznej, gdzie prawdopodobnie spoczywa do dziś.

Poniżej lista żołnierzy, którzy spoczywają na stalowowolskich cmentarzach oraz dane do zlokalizowania grobu. Mapy nekropoli znajdują się przed głównymi wejściami oraz na stronach internetowych danego cmentarza (poniżej). Jeśli kogoś niema na tej liście, a powinien na niej być, to prosimy o kontakt z nami, by dodać tę osobę do listy.

Pokażmy, że pamiętamy!

Cmentarz Komunalny w Stalowej Woli: adres internetowy www.memento.com.pl

1. Mauzoleum i Kwatera Wojskowa – Żołnierzy AK Stalowa Wola, AK Rozwadów, Kedyw AK, NOW-AK „Ojca Jana”– Lokalizacja grobu: VII / G / 16
2. Pomnik Katyński przy Mauzoleum
3. Antoni Kislinger, Komendant Obwodu Nisko-Stalowa Wola AK – Lokalizacja grobu: VII / G / 16
4. Władysław Kubikowski, Jerzy Kubikowski, AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: A / C / 21
5. Roman Kindler ps. „Czerny”, KZ-AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: Lewa strona przed Mauzoleum
6. Henryk Liniewiecki ps. „Tom”, AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: Lewa strona przed Mauzoleum
7. Jadwiga Przyłuska (Budkiewicz), AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: XVI / A / 19
8. Karol Chyła, wspomagał AK – Grób po prawej stronie mauzoleum.
9. Czesław Cubera ps. „Cygan”, AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: A / D / 38
10. Bronislaw Fitas, Oddział NOW-AK Ojca Jana – Lokalizacja grobu: XIX / C / 7
11. Dr Zygmunt Dobrzański, Lekarz NOW-AK – Lokalizacja grobu: B / B / 9
12. Wacław Górski ps. „Żmuda”, AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: XX / B / 3
13. Franciszek Wojtyło ps. „Kruk”, AK Ulanów – Lokalizacja grobu: III / E / 5
14. Edmund Leki ps. „Kieliszek”, Oddział AK OP-33 „Kmicica” – Lokalizacja grobu: XX / E / 19
15. Bolesław Maślach ps. „Ryś”, NOW-AK i NZW – Lokalizacja grobu: Z / A / 8
16. Stanisław Maślach, Oddział NOW-AK Ojca Jana – Lokalizacja grobu: XVI / D / 2
17. Kazimierz Mioduszewski ps. „Powolny” , AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: II / H / 7
18. Stanisław Bednarowicz, rusznikarz AK – Lokalizacja grobu: B / E / 13
19. Ks. Józef Skoczyński ps. „Juliusz”, Kapelan NOW i AK – Lokalizacja grobu: A / G / 1
20. Dr Henryk Trojanowski ps. „Lena”, Lekarz AK – Lokalizacja grobu: XVI / A / 20
21. Maria, Władysław i Bolesław Szumielewiczowie, rodzina żołnierzy AK – Lokalizacja grobu: VII / B / 17
22. Władysław Jasiński, drukował „Odwet”, AK Stalowa Wola – Lokalizacja grobu: XXII / P / 24
23. Stanisław Rać, żołnierz Legionów i AK – Lokalizacja grobu A / C / 17
24. Józef Jasiński ps. „Zenit”, XI Dywizja Strzelców Karpackich AK – Lokalizacja grobu A / I / 6
25. Kazimierz Głaz, oddz. NOW-AK „Ojca Jana” – Lokalizacja grobu: XXXI / A1 / 8
26. Ks. Andrzej Czyż R.M., Kapelan AK (oddział nieznany) – Lokalizacja grobu: XVI / J / 2
27. Józef Chudy, 3 Dywizja Strzelców Karpackich PSZ – Lokalizacja grobu: V / F5 / 23
28. Ignacy Domagała, 3 Szwadron Pułku Ułanów Karpackich PSZ – Lokalizacja grobu: N / X / 3
29. Jan Łastowski, 1 Batalion Strzelców PSZ – Lokalizacja grobu: XXVIII / A / 25
30. Jan Rycko, 5 Kresowa Dywizja Piechoty PSZ – Lokalizacja grobu: XV / H / 9
31. Aleksander Świercz, 2 Grupa Artylerii Korpusu PSZ – Lokalizacja grobu: XXI / G / 9
32. Stefania Kuliga-Federowicz, Pomocnicza Służba Kobiet PSZ – Lokalizacja grobu: XXV / H /16

Cmentarz Parafialny w Stalowej Woli-Rozwadowie: adres internetowy http://www.polskie-cmentarze.com/stalowawola/grobonet/start.php

1. Pomnik Żołnierzy września 1939 r. w Kwaterze Wojskowej oraz poszczególne groby żołnierzy w kwaterze.
2. Tadeusz Gajda ps. „Tarzan”, żołnierz NOW, AK i dowódca NZW – Lokalizacja grobu: Kwatera Wojskowa
3. Mogiła Zbiorowa rozstrzelanych przez Niemców w egzekucjach w Rozwadowie i Charzewicach (żołnierze AK wśród pochowanych) – Lokalizacja grobu: D / P / 1
4. Emilia i Andrzej Cukrowscy, wspomagali NOW – Lokalizacja grobu: A1 / A / 2
5. Tadeusz Zakrzewski, Żołnierz Wyklęty NZW – Lokalizacja grobu: A1 / B / 1
6. Jan Olszewski, Oddział NZW „Tarzana” – Lokalizacja grobu: A1 / B / 2
7. Marian Krzemiński, Oddział NZW „Tarzana” – Lokalizacja grobu: B / H / 1
8. Piotr Gajda ps. „Pancerny”, NOW-AK „Ojca Jana” – Lokalizacja grobu: G / 11 / 2
9. Rudolf Golik ps. „Zagłoba”, AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: F / 14 / 7
10. Witold Habdank Kossowski, Nauczyciel tajnych komplet – Lokalizacja grobu: G / 14 / 11
11. Bronisław Laba ps. „Lipiński”, AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: F / 14 / 10
12. Kazimierz Moskal ps. „Brzezina”, Żołnierz Wyklęty AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: C / G / 2
13. Ks. Aleksander Ziemiański, wspomagał konspirację – Lokalizacja grobu: F / J / 8
14. Józef Ciołkosz ps. „Konar”, Żołnierz Wyklęty AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: G / 20 / 18
15. Ferdynand Mazur, Tajne nauczanie Rozwadów – Lokalizacja grobu: A1 / A /4
16. Jan Taper „Piotr”, Tajne nauczanie Rozwadów – Lokalizacja grobu: G / C / 19
17. dr Hieronim Krasoń, Lekarz AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: D / 14 / 1
18. Karol Cacaj ps. „Orzech”, AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: D / A / 16
19. Józef Grodecki, AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: F / 3 / 19
20. Kazimierz Gajda ps. „Orlę”, NOW-AK „Ojca Jana” – Lokalizacja grobu: D / 15 / 41
21. Roman Markut, tokarz AK – Lokalizacja grobu: G / C / 33
22. Witold Habuda ps. „Sokół”, NOW-AK „Ojca Jana” – Lokalizacja grobu: D / 14 / 30
23. Franciszek Zawół ps. „Wiarus”, Oddział Dywersyjny AK Krasnobród – Lokalizacja grobu: C / 2 / 19
24. Franciszek Słowik ps. „Smoła”, Żołnierz Wyklęty AK, WiN – Lokalizacja grobu: D / 15 / 45
25. Józef Magda, AK, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: B / 13 / 2
26. Mieczysław Ziólkiewicz ps. „Gołąb”, AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: B / 22 / 6
27. Tadeusz Skruch, wspomagał żołnierzy AK – Lokalizacja grobu: C / 19 / 13
28. Karol Chmura, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: C / 22 / 20
29. Władysław Mierzwa, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: F / 6 / 8
30. Julian Nazar, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: H / A / 4
31. Feliks Żołądż, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: H / 5 / 23
32. Tadeusz Zabawa, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: F / 3 / 3
33. Stanisław Topolski, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: H / 3 / 7
34. Wacław Myk, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: G / 13 / 16
35. Jan Stępień, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu: B / 23 / 6
36. Władysław Piłat, WiN Rozwadów – Lokalizacja grobu:  D / 8 / 50
37. Mieczysław Szkutnik, AK (oddział nieznany) – Lokalizacja grobu: C / H / 15
38. August Zawół, 14 Wielkopolska Brygada Pancerna PSZ – Lokalizacja grobu: C / 1 /16
39. Stanisław Turek, 3 Dywizja Strzelców Karpackich PSZ – Lokalizacja grobu: C / 1 /19
40. Bronisław Żurawski, 11 Pułk Artylerii Ciężkiej PSZ – Lokalizacja grobu: F / 24/ 20
41. Bolesław Woźniczka, sanitariusz 2 Korpusu PSZ – Lokalizacja grobu: I / 3 /10
42. Piotr Kornacki, 5 Kresowa Dywizja Piechoty PSZ – Lokalizacja grobu: D / 1 / 10
43. Edmund Marian Witowski, lotnik VI Pułku Lotniczego we Lwowie i Dywizjonu 304 PSZ – Lokalizacja grobu: C / A / 28
44. Michał Kurzyna ps. „Mały Miś”, AK Jastkowice – Lokalizacja grobu: C / ? / ?
45. Leon Kalarus, żołnierz WP, Kedyw AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: B / 1/ 10
46. Maria Skowron, Kedyw AK Rozwadów – Lokalizacja grobu: B / 1 / 9

Cześć i Chwała Bohaterom!

 

MW / Fundacja KEDYW / MKDAK

© COPYRIGHT 2016-2019 Fundacja KEDYW. Wszelkie Prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć lub filmów bez zgody Fundacji KEDYW zabronione!


Pierwsze w Polsce Muzeum Kedywu – elitarnego pionu dywersyjnego Armii Krajowej powstaje z inicjatywy Fundacji KEDYW. Nasza działalność opiera się na wolontariacie i darowiznach ludzi dobrej woli. Bez twojego wsparcia nie osiągniemy celu! WESPRZYJ NAS!

Zostań Patronem Muzeum Kedywu poprzez serwis Patronite:


Lub wesprzyj przelewem bankowym na konto:

Konto bankowe: SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy
Nr konta: 05 9430 0006 0046 7597 2000 0001
KOD SWIFT: POLUPLPR


Lub bezpiecznie kartą płatniczą przez system płatności PayPal: