11 sierpnia 1904 r. urodził się niezłomny Rudolf Golik ps. „Zagłoba” – żołnierz rozwadowskiej AK, WiN

Rudolf Golik ps. „Zych”, „Zagłoba” ur. 11 sierpnia 1904 r. – zm. 5 czerwca 1972 r. Żołnierz ZWZ, AK Rozwadów, WiN Urodził się 11 sierpnia 1904 r. Rodzina jego pochodziła z Pilchowa k. Stalowej Woli. Był żonaty miał dwóch synów Ryszarda i Wojciecha. Mieszkał w Charzewicach (dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli) przy ul. Lipowej, gdzie do […]

9 sierpnia 1945 r. NOW likwiduje konfidenta Stanisława Prajsa – byłego żołnierza stalowowolskiej AK

(fot. myheritage.pl) Stanisław Prajs ps. „Pirat” ur. 18 czerwca 1923 r. – zm. 9 sierpnia 1945 r. Żołnierz stalowowolskiej AK, oddz. part. „Kmicica” Jana Orła, oddz. part. NOW „Majki” Stanisława Pelczara. Zlikwidowany za współpracę z Gestapo. Stanisław Prajs ps. „Pirat” urodził się 18 czerwca w 1923 r. w Turzanach koło Inowrocławia. Był synem Bolesława i […]

20 lipca 1999 r. odszedł Józef Jasiński ps. „Zenit” – żołnierz XI Dywizji Strzelców Karpackich AK

kpt. Józef Jasiński ps. „Zenit” ur. 25.12.1924 r. – zm. 20.07.1999 r. Dowódca wywiadu i kontrwywiadu XI Dywizji Strzelców Karpackich AK, Dowódca placówki „Cyrenajka”, „61”, „56”, „Korea” AK Kałusz Kapitan Józef Jasiński urodził się 25 grudnia 1924 r. we wsi Podmichale w województwie Stanisławowskim na Kresach wschodnich. Był synem Jana i Marii z d.Tymek. W […]

Upamiętnienie bunkra Andrzeja Kiszki ps. „Dąb” – jednego z ostatnich Żołnierzy Wyklętych

Aresztowanie Andrzeja Kiszki przez UB w bunkrze pod Ciosmami 31 grudnia 1961 r. (fot. kielce.zznsz.pl) Zarząd Koła Obwodu Nisko – Stalowa Wola Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przyjął w swoim planie działania podjęcie starań o upamiętnienie i opisanie miejsc, do tej pory pomijanych, związanych z działalnością niepodległościową na terenie powiatów niżańskiego i stalowowolskiego. Dzięki pomocy […]

3 czerwca 1992 r. odszedł Wacław Górski ps. „Żmuda” – żołnierz niezłomny stalowowolskiego wywiadu AK i WiN

(fot. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli) Wacław Górski ps. „Żmuda” ur. 16 grudnia 1907 r. – zm. 3 czerwca 1992 r. Żołnierz wywiadu strategicznego AK Stalowa Wola, WiN Mgr. Wacław Górski urodził się 16 grudnia 1907 r. we wsi Żabno pow. Tarnobrzeski. Syn Anny i Jana. Jego rodzice byli ludźmi, dla których wiara i miłość do […]

14 kwietnia 2004 r. odszedł Kazimierz Gajda – żołnierz zasańskiego oddzialu NOW-AK „Ojca Jana”

(fot. Stanisław Puchalski) Kazimierz Gajda ps. „Orlę” ur. 01.02.1927 r. – zm. 14.04.2004 r. Żołnierz oddz. part. NOW-AK „Ojca Jana“, oddz. NZW „Tarzana“ Urodził się 1 lutego 1927 r. w rodzinnym domu Gajdów na ul. Lipowej w Charzewicach, dziś dzielnicy Stalowej Woli. Jako młody chłopiec pracował w Zakładach Południowych w Stalowej Woli i tam stawiał […]

Wystawa „Żołnierze Wyklęci Stalowej Woli” w Bibliotece Międzyuczelnianej do 1 kwietnia

Od 17 marca do 1 kwietnia br. na II piętrze, w holu Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, oglądać można wystawę poświęconą żołnierzom wyklętym ze Stalowej Woli. Ekspozycja zawiera fotografie oraz sylwetki bohaterów, którzy walczyli z niemieckim okupantem, a podczas krzewienia ustroju socjalistycznego nie złożyli broni i walczyli w konspiracji o wolną ojczyznę. Na tablicach możemy zapoznać […]

Tadeusz Zakrzewski ps. „Lewy” – rozwadowski „Żołnierz Wyklęty”, zapomniany Bohater

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Fundacja KEDYW przypomina o naszych lokalnych stalowowolskich Bohaterach poprzez przygotowane publikacje i okolicznościową wystawę pt „Żołnierze Niezłomni w rejonie Nadsańskim”, którą można oglądać od 1 – 10 marca w Miejskim Domu Kultury. Dodatkowo wczorajszego dnia wraz zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej „Partyzant” oraz Fundacją „Przywróćmy Pamięć” upamiętniliśmy zapomnianego Bohatera i […]