Oddziały i żołnierze konspiracji ze struktur AK, NOW, NZW, WiN z okolic Stalowej Woli

Poniżej (niekompletne) listy oddziałów i żołnierzy poszczególnych organizacji, które działały w rejonie Stalowej Woli w latach 1939 – 1946, o których zbieramy informacje i materiały. Jeśli posiadasz informacje na temat osób z tej listy, lub innych tutaj niewymienionych, koniecznie skontaktuj się z nami! (Osoby w kolorze czerwonym posiadają opracowany biogram, klikając osobę na czerwono otworzysz biogram danej osoby lub artykuł z nią związany).


Służba Zwycięstwu Polski (SZP) / Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) w Stalowej WoliObwód Nisko – Stalowa Wola Armii Krajowej krypt. „Fc”, „Niwa” (1942 – 1945)


Komenda Armii Krajowej Obwodu Nisko – Stalowa Wola krypt. „Niwa”, „Fc” w Stalowej Woli

KEDYW Obwodu Nisko – Stalowa Wola AK, kprypt. „Górka”

Placówka AK Rozwadów krypt. „Wilcze Łyko”, „152”

Placówka AK Jastkowice (Pluton rozwadowskiej placówki „152”)

 Placówka AK Stalowa Wola krypt. „Pelargonja”, „154”

Placówka AK Nisko krypt. „Nasturcja”, „156”

 • kpt. Franciszek Paradowski ps. „Znicz” (komendant)
 • ppor. Marian Bardian ps. „Waga” (zstępca komendanta)
 • Włodzimierz Chruszcz ps. „Szydło” (oficer broni)
 • pchor. Klemens Dziatkiewicz ps. „Lawina”
 • chor. Stanisław Jęzor (dowódca plutonu)
 • plut. Stanisław Olszewski ps. „Kop” (rusznikarz)
 • Adolf Reczkowski ps. „Raf” (wywiad)
 • Alfred Strycharski (lekarz placówki)
 • Eugeniusz Torski ps. „Tur” (kontrwywiad)
 • Wojciech Urban
 • NN ps. „Bankiet” (informacja i propaganda)
 • st.sierżant Jagiełło (dowódca plutonu)
 • Jan Zawitkowski ps. „Jonas”

Placówka AK Rudnik nad Sanem krypt. „Róża”, „158”

 • ppor. Tadeusz Socha ps. „Brzoza”, „Karol” (Komendant, oficer dywersji Kedywu)
 • Witold Łobaczewski ps. „Rola”
 • por. Henryk Seminowicz ps. „Jastrząb”
 • ppor. Eugeniusz Sztaba ps. „Rudy” (oficer organizacyjno-szkoleniowy)
 • ppor. Stanisław Urban ps. „Bauer” (oficer broni)
 • kpt. Kazimierz Tobola (oficer łącznosci)
 • kpt. Kazimierz Hernich ps. Sosna” ( oficer służby zdrowia)
 • ks. Antoni Reizer (kapelan)

Placówka AK Jeżowe krypt. „160”

 • NN

Siatka Wywiadu Strategicznego AK krypt. „Wschód” w Rozwadowie

 • Juliusz Eugeniusz Gądek ps. „Sęp”, „Genek”
 • Józef Grodecki ps. „Lech”
 • Władyslaw Laba ps. „Stach”
 • Eryk Kandziora
 • Zbigniew Gogojewicz ps. „Ostoja”

Podobwód Nisko-Stalowa Wola AK w Ulanowie krypt. „Wrzos”

 • Józef Boliński ps. „Budzisz”
 • dr Bolesław Osuch
 • dr Tadeusz Karnibad ps. „Teka” (oficer wywiadu)
 • dr Stanisław Krzaklewski
 • Franciszek Wojdyło ps. „Kruk”
 • Stanisław Szkutnik ps. „Moskal” (oficer broni)
 • Kazimierz Śmiałowski

     Plutony podobwodu AK Ulanów

 • Pysznica: Piotr Tofil ps. „Dąb” (dowódca plutonu)
 • Domostawa-Katy: Józef Wala ps. „Limba” (dowódca plutonu)
 • Zarzecze: Antoni Szoja ps. „Brzoza” (dowódca plutonu)
 • Stanisław Kudyba ps. „Dąbrowa” (przejął dowództwo po Antonim Szoje)
 • Ulanów: Kazimierz Blajer (dowódca plutonu)

Oddział Partyzancki Jan Orła „Kmicica” AK (Podlegał komendzie AK Obwód Nisko – Stalowa Wola)

 • Roman Adamczyk ps. „Zawada”
 • NN ps. „Badoglio”
 • Józef Bednarowicz
 • Stanislaw Bednarowicz ps. „Sułtan”
 • Witold Dąbrowski ps. „Kot”
 • dr Zygmunt Dobrzański (lekarz oddziału)
 • Waclaw Gołębiowski ps. „Szary”
 • NN ps. „Góral”
 • Stanislaw Grochal
 • Jan Kajzer ps. „Wieża”
 • Czesław Kamiński ps. „Głaz” (wcześniej żołnierz Kedywu)
 • Czesław Karasiński ps. „Oczko”
 • Jan Klimka ps. „Ster”
 • Lucjan Krzeczek ps. „Wiewiór”
 • Ryszard Langiewicz ps. „Długi”
 • Edmund Leki ps. „Kieliszek”
 • Jerzy Łyżwa-Łyżwański ps. „Puchacz”
 • Tadeusz Majcherski ps. „Kozak” (wcześniej żołnierz Kedywu)
 • Kazimierz Mioduszewski ps. „Powolny”
 • Kazimierz Maślach ps. „Niemen” (pożniej żołnierz odzdz. „Ojca Jana”)
 • Antoni Musialik ps. „Piorun”
 • Jan Orzeł-Wysocki ps. „Stalin”, „Kmicic”
 • Władysław Ogrodek ps. „Kamień”
 • Miechal Oleksak ps. „Jaskółka”
 • Alojzy Pająk ps. „Ali”
 • Mieczyslaw Porębski ps. „Bill”
 • Mieczysław Potyranski ps. „Poraj” (wcześniej żołnierz Kedywu)
 • Stanislaw Prajs ps. „Pirat”
 • Stefan Rogowski ps.
 • NN ps. „Sierżant”
 • Krystyna Skowron ps. „Grażyna” (wcześniej łączniczka Kedywu)
 • Zofia Skowron ps. „Joanna” (wcześniej łączniczka Kedywu)
 • Jakub Szkaradziński ps. „Ajaks”
 • Robert Tomalik ps. „Łysy”
 • NN ps. „Wróbel”

Korpus Zachodni AK – Stalowa Wola (Podlegał komendzie AK Obwód Nisko – Stalowa Wola)

Wojskowa Służba Kobiet w Stalowej Woli (WSK-AK)


Okręg Rzeszowski Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) krypt. „San” (1940 – 1945)


Zasański Oddział Partyzancki NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka (Podlegał do NOW w Biłgoraju i Komendzie AK w Stalowej Woli)

 • Stanisław Bałut ps. „Bruzda”
 • Stanislaw Bogacz ps. „Bocian”
 • Jerzy Cieplik ps. „Iskra”
 • Roman Cieplik ps. „Adin”
 • Jerzy Filip ps. „Biga”
 • Bronislaw Fitas ps. „Fregata”
 • Kazimierz Gajda ps. „Orlę”
 • Piotr Gajda ps. „Pancerny”
 • Kazimierz Głaz ps. „Żbik”
 • Bogusław Gruszka ps. „Wojnicz”
 • Walenty Hetnar ps. „Walek”
 • Tadeusz Kita ps. „Gapcio”
 • Józef Kowal ps. „Słowian”
 • Jerzy Kubikowski ps. „Mars”
 • Zbigniew Lachman ps. „Jastrząb”
 • Boleslaw Marchut ps. „Parocki”
 • Jan Markut ps. „Wichura” (wcześniej pluton „Az-4” Jastkowice)
 • Boleslaw Maślach (wcześniej żołnierz Kedywu)
 • Kazimierz Maślach ps. „Niemen” (wcześniej członek oddz. „Kmicica”)
 • Stanisław Maślach
 • Józef Maziarczyk ps. „Brzeszcz”
 • Bolesław Mendrala ps. „Boleslaw”
 • Zofia Mizgalska ps. „Słoneczko”
 • Roman Moskal ps. „Grom”
 • Zdzisław Mucha ps. „Pająk”
 • Roman Oleszczuk
 • Tadeusz Ostaszewski ps. „Longin”
 • Zygmunt Palusiński ps. „Zygmunt”
 • Józef Pasciak ps. „Zemsta”
 • Alfred Perkowski ps. „Jur”
 • Antoni Piłat
 • Józef Piłat
 • Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan”
 • Stanislaw Puchalski ps. „Kozak”
 • Ferdynand Romaniak ps. „Klon”
 • Włodzimierz Rusak ps. „Sosna”
 • Adam Rzepiela ps. „Borsuk”
 • Stefan Sęk ps. „Polan”
 • Henryk Sibiga ps. „Gruszka”
 • Zbigniew Skacel ps. „Góral”
 • Antoni Soszyński ps. „Bazan”
 • Zdzisław Szumbarski ps. „Kali”
 • Zytomierz Szumbarski ps. „Ziuk”
 • Franciszek Urbanik ps. „Czarny”
 • Bolesław Usow ps. „Konar”
 • Gustaw Warchoł ps. „Szczur”
 • Karol Wnuk ps. „Przybyło”
 • Stanislaw Wójcik ps. „Stary”
 • Eugeniusz Wroński ps. „Mały”
 • Józef Zawitkowski ps. „Wierny”
 • Władysław Zawitkowski ps. „Gil”
 • Jan Zmysłowski ps. „Orzeł”
 • Józef Żmija ps. „Hindus”

Placówka NOW w Stalowej Woli (Początkowo była w Stalowej Woli Komenda Okręgu przeniesiona później do Jarosławia)

Placówka NOW w Rozwadowie

Placówka NOW w Charzewicach

 • Józef Woźniak

Narodowa Organizacja Wojskowa Kobiet w Stalowej Woli (NOWK)

Oddział dywersyjny NOW „Lwa” Henryka Paterka (bazował w Zbydniowie)


Oddziały Powiatu Tarnobrzeg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW)
krypt. „Tarnawa”, „Z9”, „Teresa” (północne Podkarpacie, okolice Stalowej Woli 1944 – 1946)


Komendant powiatu Marcin Kusiński ps. „Kruk”, „Stary”, „Marek”

Oddział leśny NZW „Tarzana” Tadeusza Gajdy (okolice Charzewic, dzisiejsza Stalowa Wola)

Placówka NZW Pysznica

Placówka NZW Rozwadów

Placówka NZW Turbia

 • Aleksander Trela

Placówka NZW Grębów

 • Teodor Bernas ps. „Dorek”

Placówka NZW Majdan Zbydniowski

Placówka Dzierdziówka

 • Henryk Zieliński
 • Jan Szymański

Placówka NZW Kępie Zaleszańskie

 • Henryk Kowalczyk

Placówka NZW Motycze Szlacheckie

 • Stefan Bartoszek ps. „Twardy”

Placówka NZW Gorzyce

 • Jan Buja ps. „Sęp”
 • Henryk Kozioł
 • Stanisław Urbański ps. „Gałązka”

Placówka Żabno

 • Bolesław Paluch

Wolność i Niezawisłość (WiN) rejon Nisko (1945-1947)


Placówka Rozwadów

 • Józef Ciołkosz
 • Karol Chmura
 • Julian Nazar
 • Kazimierz Moskal ps. „Budulski”
 • Władysław Mierzwa

Placówka Stalowa Wola

Placówka Nisko

 • pchor. Klemens Dziatkiewicz ps. „Lawina”
 • Zenon Wielgosz

Placówka Ulanów

 • Kazimierz Śmiałkowski

Placówka Rudnik Nad Sanem

 • Robert Pawłowski
 • Eugeniusz Sztaba

 

 


Listy placówek nie zawierają wszystkich imion, nazwisk czy pseudonimów. Nie wszystkie są znane. Lista jest uzupełniana na bieżąco gdy pojawiają się nowe informacje i opracowania żołnierzy. Jeśli jednak nie widzisz osoby, o której posiadasz informacje koniecznie daj nam znać!


Fundacja KEDYW aktywnie poszukuje informacji i materiałów dotyczących żołnierzy Armii Krajowej regionu Stalowej Woli do zbiorów powstającego Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (w organizacji). Jeśli jesteś w posiadaniu zdjęć, dokumentów lub innych przedmiotów dotyczących Armii Krajowej lub być może wiesz kto takie posiada, to prosimy pilnie o kontakt z Fundacją KEDYW:

Tel. 722-333-960 lub drogą mailową: muzeum@kedyw.pl

 

MW/Fundacja KEDYW


Pierwsze w Polsce Muzeum Kedywu – elitarnego pionu dywersyjnego Armii Krajowej powstaje w czynie społecznym z inicjatywy Fundacji KEDYW. Nasza działalność opiera się na wolontariacie i darowiznach ludzi dobrej woli. Bez twojego wsparcia nie osiągniemy celu! WESPRZYJ NAS! 

Konto bankowe: SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy
Nr konta: 05 9430 0006 0046 7597 2000 0001
KOD SWIFT: POLUPLPR
Lub bezpiecznie kartą płatniczą przez system płatności PayPal

2 komentarze “Oddziały i żołnierze konspiracji ze struktur AK, NOW, NZW, WiN z okolic Stalowej Woli

 1. Dzień dobry.
  Nie wiem czy zna Pan Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, a szczególnie nr 13 pod tytułem Narodowa Organizacja Wojskowa – Obwód Tarnobrzeg , gdzie na stronach o 36 do 40 jest publikowana niepełna lista członków oddziału Tarzana.

  Pozdrawiam

  Piotr Tarczyński

  • Znamy. Dziękujemy. W ZH bywa sporo błędów, należy więc wszystko weryfikować.

Comments are closed.